Podczas poniedziałkowej sesji 48-osobowego sejmiku za udzieleniem absolutorium głosowało 26 radnych (z koalicji PO-PSL oraz dodatkowo z Ruchu Autonomii Śląska), 17 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Do przyjęcia absolutorium potrzeba bezwzględnej większości.

W Sejmiku PO ma 22 mandaty, a PSL - 2; tworzą koalicję, która dysponuje 24 mandatami. Pozostałe ugrupowania mają 23 mandaty:
SLD - 10, PiS - 9 (jeden z tych mandatów jest obecnie wygaszony), RAŚ - 4, a Solidarna Polska - 1.

Marszałek woj. śląskiego Mirosław Sekuła przypomniał podczas sesji, że pierwotnie uchwalony budżet na 2012 rok zakładał dochody sięgające blisko 1,322 mld zł oraz wydatki – ponad 1,631 mld zł. Ostatecznie dochody budżetu osiągnęły poziom 1,398 mld zł, a wydatki – prawie 1,469 mld zł. Deficyt wyniósł ok. 71 mln zł.

Dla zbilansowania budżetu m.in. zaciągnięto kredyty na sumę 131 mln zł (pierwotnie planowano na kwotę 302,8 mln zł). Całkowite zadłużenie woj. śląskiego na koniec ubiegłego roku wyniosło 499,6 mln zł (w poprzednim roku 362,5 mln zł).

Sekuła apelował do radnych, by głosując nad absolutorium, brali pod uwagę wykonanie budżetu, na boku pozostawiając ocenę działalności merytorycznej pracy zarządu. "Pomimo wielu trudności stwierdzam, że dołożono starań, by 2012 r. zamknąć jak najlepiej – zarówno od strony rachunkowej, jak i merytorycznej” - ocenił Sekuła, prosząc radnych o absolutorium dla zarządu.
Za jego udzieleniem opowiedział się m.in. wyrzucony niedawno z PSL za godzenie w dobre imię i wizerunek partii Władysław Serafin. Wybrany z ramienia Stronnictwa radny zadeklarował, że jest "członkiem koalicji PO–PSL i zostanie jej do końca wierny", bo musi być wierny swoim wyborcom. Wskazał, że złożył przewodniczącemu sejmiku informację i dokumenty potwierdzające rozliczenie środków publicznych z jego działalności związkowej.

Serafin mówił też, że "wie, jak sprawować mandat w imieniu PSL" i zapewnił, że "nie popełnił wobec państwa polskiego żadnego wykroczenia". "Być może są jakieś maleńkie błędy, bo któż chodzi prosto, (...) ale to nie są kryminalne zagadki" - mówił.

Radny SLD Michał Czarski akcentował, że sytuacja finansowa woj. śląskiego jest niemal krytyczna. Wskazał, że planowane na koniec tego roku zadłużenie ma sięgnąć 619 mln zł. "Nie mamy wątpliwości, by wykonanie budżetu, jak i złe, nieprofesjonalne rządzenie, niewłaściwy dobór kadr i nadzór nad podległymi jednostkami, ocenić negatywnie" - podkreślił.

Także szef klubu radnych PiS Czesław Sobierajski zwracał uwagę, że realne zadłużenie województwa – uzupełnione m.in. o zadłużenie jednostek zdrowotnych – jest znacznie wyższe i zbliża się do wartości rocznego budżetu. W tym kontekście postulował zmianę prawa, by samorząd mógł odzyskiwać VAT od inwestycji publicznych. Mówił, że klub radnych PiS ocenia wykonanie budżetu negatywnie, oczekuje też budżetu zadaniowego.
Michał Wójcik z Solidarnej Polski uderzał natomiast w rządzącą w regionie koalicję, wskazując na gwałtowny wzrost zadłużenia województwa za jej kilkuletnich rządów.

Henryk Mercik z Ruchu Autonomii Śląska zauważył z kolei, że z analizy finansów województwa wynika, iż samorządowi wojewódzkiemu przybywa zadań, natomiast nie przybywa środków ani możliwości ich pozyskania. Akcentował, że konieczna jest reforma finansowania samorządów.

Były marszałek woj. śląskiego Adam Matusiewicz (PO), który pełnił swoją funkcję do połowy grudnia 2012 r., konkludował, że głównym podnoszonym zarzutem jest kwestia zadłużenia. Podkreślił, że powodem zadłużenia województwa jest samodzielne prowadzenie budowy Stadionu Śląskiego. Przypomniał, że jeszcze niedawno prawie wszyscy radni opowiedzieli się za kontynuacją tej inwestycji.(