„Przetarg na budowę został już rozstrzygnięty. Oferentów było ośmiu, wygrał Zakład Remontowo-Budowlany Adam Kustra z Zamościa. Zaoferował najniższą cenę, 17,8 mln zł” – powiedział w piątek zastępca wójta gminy Mircze Sławomir Marciniuk.

Większość kosztów inwestycji, około 15 mln zł, sfinansowanych zostanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Resztę pokryje ze swojego budżetu gmina Mircze i jej partnerzy w tym projekcie - gminy Dołhobyczów i Werbkowice.

Inwestycja ma być zrealizowana w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Wykonawca ma sześć miesięcy na wykonanie projektu, a budowa ma być zakończona do 30 września przyszłego roku.

Zakład powstanie w miejscowości Łasków, gdzie istnieje już składowisko odpadów wraz z sortownią. Będzie ono rozbudowane i zmodernizowane tak, by docelowo mogło przyjmować 20 tys. ton odpadów, które będą dostarczane z powiatów hrubieszowskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego. Wybudowana zostanie m.in. nowa niecka na odpady i hala do ich sortowania, magazyny na surowce wtórne, budynek administracyjny, zbiornik do składowania odpadów niebezpiecznych, zbiorniki na ścieki.

Powstanie kompostownia, gdzie będą zagospodarowane odpady podlegające biodegradacji; będzie też kruszarka do przetwarzania gruzu na materiał do budowy dróg. W przyszłości władze gminy chcą uruchomić przy składowisku biogazownię oraz suszarnię warzyw, która będzie wykorzystywała uzyskiwane z niej ciepło.