Samorząd województwa od kilku lat dofinansowuje samorządy gminne i powiatowe w zakresie budowy lub modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W tym roku zakończył się już nabór wniosków o przyznanie dotacji.

Jak poinformowała w piątek PAP rzeczniczka marszałka województwa łódzkiego Joanna Blewąska, wpłynęło w sumie 138 wniosków na łączną kwotę mniej więcej 47 mln zł. To znacznie więcej niż zaplanowano w tegorocznym budżecie województwa, gdzie zapisano na ten cel ponad 18,6 mln zł.

"Aktualnie prowadzona jest weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków złożonych przez samorządy" - zaznaczyła Blewąska. Podział dotacji ma nastąpić do połowy maja.

O środki z budżetu województwa na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych mogą występować gminy i powiaty. W roku kalendarzowym przeprowadzany jest jeden nabór wniosków; nie ma konkursu, a wszystkie wnioski, które przejdą ocenę formalną i merytoryczną, mogą liczyć na dofinansowanie.

W zależności od rodzaju nawierzchni drogi przyjęte są dwa warianty dofinansowania. Dla dróg o nawierzchni wykonanej metodą powierzchniowego utrwalenia np. z kruszywa, samorządy mogą otrzymać do 30 proc. udokumentowanych kosztów, a dla dróg z nawierzchnią mineralno–asfaltową – do 60 proc. tych kosztów.

Jeżeli łączna kwota dofinansowania w zaakceptowanych wnioskach będzie wyższa od wielkości budżetowych środków, samorządy lokalne otrzymają mniejsze dotacje.

W ramach rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007 - 2012 samorząd woj. łódzkiego przekazał dotąd gminom i powiatom na ten cel w sumie ok. 74 mln zł. Pieniądze te wsparły budowę lub modernizację ponad 1,5 tys. kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Łódzkiem.