O decyzji wojewody poinformowała PAP we wtorek jego rzeczniczka Bożenna Ulewicz. Jak dodała, zarządzenie zostało wydane po powiadomieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji. Burmistrzowi przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od doręczenia decyzji wojewody.

Olszewski zapowiedział w rozmowie PAP, że skorzysta z tej możliwości. "Sprawa jest już oddana w ręce mojego prawnika, który przygotowuje odwołanie do WSA" - wyjaśnił.

Samorządowiec będzie mógł pełnić swoją funkcję, dopóki procedura prawomocnie się nie zakończy. Od wyroku WSA strony będą mogły odwołać się do naczelnego sądu administracyjnego. Dopiero jeśli prawomocny wyrok NSA byłby niekorzystny dla burmistrza, zostanie wyznaczony komisarz, który będzie pełnił obowiązki do czasu przedterminowych wyborów.

Wojewoda wygasił mandat Olszewskiego, ponieważ olecka rada miasta dwukrotnie nie zrobiła tego swoją uchwałą w ustawowym terminie. Po raz pierwszy o wygaszenie mandatu wnioskowało pod koniec ub. roku o CBA, które oceniło, że burmistrz naruszył ustawowy zakaz łączenia tej funkcji z prowadzeniem działalności gospodarczej. W lutym tego roku o to samo wystąpił do radnych wojewoda.

Według ustaleń delegatury CBA w Białymstoku, Olszewski pełnił jednocześnie (od kwietnia 2010 r. do stycznia 2016 r.) funkcję prezesa zarządu koła łowieckiego "Sarna", które prowadziło działalność gospodarczą, ponieważ co roku uzyskiwało przychody ze sprzedaży upolowanej zwierzyny i udostępniania strzelnicy myśliwskiej.

Burmistrz nie zgadza się z taką interpretacją przepisów, powołując się na ustawę o prawie łowieckim i opinię zarządu okręgowego PZŁ w Suwałkach. Jego zdaniem, koła łowieckie prowadzą działalność gospodarczą wyłącznie wówczas, gdy organizują polowania dewizowe lub wprowadzają do obrotu i przetwarzają tusze zwierzęce. A tak nie było - jak zapewnił - w przypadku koła, któremu szefował. Olszewski jest burmistrzem Olecka od 1998 r.

Według kodeksu wyborczego, wygaśnięcie mandatu wójta, burmistrza i prezydenta miasta następuje m.in. wtedy, gdy naruszony jest ustawowy zakaz łączenia tej funkcji z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej "określonych w odrębnych przepisach".

Samorządowiec jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy od złożenia ślubowania zrzec się funkcji lub zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli tego nie uczyni, rada gminy stwierdza wygaśnięcie jego mandatu, w drodze uchwały, w ciągu miesiąca od upływu tego terminu.(PAP)