Pozostałe środki zostaną rozdysponowane w ramach różnych konkursów w 2013 roku.

„Łącznie do końca 2012 roku złożono ponad 14 tys. wniosków o dofinansowanie różnych projektów, z tej liczby ponad 11 tys. zostało zaopiniowanych pozytywnie, a tylko 2,8 tys. wniosków takie wsparcie otrzymało. Jak byśmy mieli dwa razy więcej środków, to byśmy je rozdysponowali” – powiedział Jankowiak.

W projektach realizowanych w ramach wielkopolskiej części Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki beneficjentami różnego rodzaju szkoleń czy bezpośredniego wsparcia było 245 tys. osób.

Z ankiet wynika, że ponad 94 proc. przedsiębiorstw chce uczestniczyć w kolejnych projektach szkoleniowych - głównie menedżerskich, komunikacyjnych, technik sprzedaży, obsługi maszyn, językowych.

Łącznie w ciągu pięciu lat realizacji projektów 11 818 osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej. „Dobrym wskaźnikiem skuteczności naszych działań jest to, że 70 proc. działało na rynku dłużej niż wymagany przez UE rok” – powiedziała na konferencji prasowej dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Barbara Kwapiszewska.

Przez cały czas funkcjonowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy każdego roku przyznawał 500 najlepszym uczniom z biednych rodzin po trzy tysiące złotych stypendium, a dla doktorantów z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych przyznawano rocznie po około 100 stypendiów w wysokości 34 tys. złotych rocznie.

Wszystkie programy realizowane w Wielkopolsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki muszą być rozliczone do 2015 roku. (PAP)

 

kpr/ je/ jra/