Kontrole budynków przeprowadzono na wniosek wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna.

Sprawdzeniu poddano przede wszystkim wielorodzinne budynki mieszkalne; kontrola objęła około 12 tysięcy lokali. W niektórych powiatach skontrolowane zostały także szkoły, przedszkola, budynki administracyjne oraz hale produkcyjne. W Poznaniu sprawdzeniu poddano prawie 120 najstarszych kamienic.

W siedmiu lokalach stwierdzono nieszczelność instalacji gazowej stanowiące bezpośrednie zagrożenie wybuchem. W poniedziałek na konferencji prasowej podsumowującej wyniki kontroli Hoffmann podkreślił, że podjęcie natychmiastowych działań przez inspektorów wyeliminowało potencjalne zagrożenie dla życia lub zdrowia mieszkańców, oraz ewentualnych uszkodzeń elementów konstrukcji budynków.

"Jeśli ta kontrola sprawiła, że udało się uratować życie lub zdrowie choć jednej osoby, to uważam, że miała ogromny sens i musi być kontynuowana. A dziś, po kontroli, już wiemy, że w kilku przypadkach skutki mogłyby być naprawdę tragiczne" – powiedział Hoffmann.

Najczęściej powtarzające się, stwierdzone nieprawidłowości związane były z reduktorami gazu, które nie spełniały obowiązujących norm, lub były użytkowane z przekroczeniem dopuszczalnego terminu przydatności do użytkowania. Zastosowane węże elastyczne nie zawsze były dostosowane do gazu propan-butan. W wielu przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w instalacji wentylacyjnej lub jej brak w pomieszczeniach, w których użytkowane były butle gazowe.

W trakcie działań kontrolnych wykryto 54 przypadki używania jednocześnie w jednym budynku butli gazowych i gazu z sieci. Użytkowanie butli na gaz płynny w budynkach z wewnętrzną instalacją gazu ziemnego z sieci jest zabronione.

W kilku przypadkach wykryto też zaadoptowanie znajdujących się w piwnicy komórek lokatorskich na lokale mieszkaniowe, w których zainstalowane były kuchenki na gaz z butli. Używanie butli na propan-butan w kondygnacjach podziemnych jest niedopuszczalne.

Jak podano na konferencji, w sytuacjach złego stanu wymagającego większego remontu wszczęto postępowania administracyjne w celu zobowiązania właścicieli lub zarządców do wykonania tych robót w określonym terminie. W przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców budynku w Poznaniu wydano decyzję opuszczenia budynku przez lokatorów i nakazano wykonanie prac remontowych. W powiecie wrzesińskim dla dwóch budynków już niezamieszkanych wydano nakazy rozbiórki. (PAP)