Pieniądze na remont mostu będą pochodzić po połowie z budżetu miasta i od rządu. Władze stolicy chciałyby przywrócić przejezdność mostu do końca 2015 r.

"Zgodnie z decyzją ministra finansów takie środki (55 mln zł) zostały zabezpieczone i zostaną przekazane wojewodzie, ten z kolei będzie przekazywał te pieniądze, w rozbiciu na 2015 i 2016 r." - powiedział PAP rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk.

W czwartek rada Warszawy przyjęła odpowiednie uchwały, które pozwoliły zabezpieczyć środki ze strony miasta na odbudowę przeprawy. Chodzi o zmiany w budżecie Warszawy na 2015 r. i w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 wraz z autopoprawkami dotyczącymi środków na remont mostu.

W autopoprawce do budżetu na 2015 r. napisano, że "przyczyną proponowanych zmian jest zapewnienie kwoty 75 mln zł z przeznaczeniem na remont Mostu Łazienkowskiego", a dochody miasta zwiększą się o 37,5 mln zł z tytułu "dotacji celowej z budżetu państwa".

Oznacza to, że drugie 37,5 mln zł będzie pochodzić z budżetu miasta.

Wiceprezydent Warszawy Jarosław Jóźwiak powiedział PAP, że środki miasta na remont Mostu Łazienkowskiego pochodzą przede wszystkim z rezerwy na tzw. "niewykonanie sprzedaży nieruchomości". Jak tłumaczył, miasto co roku zakłada rezerwę na wypadek, gdyby nie została zrealizowana planowana sprzedaż nieruchomości. "Od początku (tego) roku, mamy już wykonanie sporej części tych dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Zagrożenie niewykonania tych dochodów spadło, w związku z tym mogliśmy rozwiązać część rezerwy, która była przeznaczona na niewykonanie sprzedaży nieruchomości" – wyjaśniał Jóźwiak.

W 2016 r. remont rzecznej przeprawy pochłonie 35 mln zł – po 17,5 mln zł z budżetu miasta i budżetu centralnego.

"Dzięki temu, że planujemy inwestycje i wydatkowanie pieniędzy długoterminowo nasz budżet jest dużo bardziej elastyczny i możemy tak przesuwać pieniądze, żeby najpilniejsze inwestycje były realizowane jak najszybciej" - powiedział Milczarczyk.

Podkreślił, że już wcześniej był planowany remont Mostu Łazienkowskiego (przygotowania do remontu miały się rozpocząć w 2016 roku).

Zapewnił też, że "żadne plany inwestycyjne w związku z konieczności remontu mostu nie zostaną anulowane".

Milczarczyk poinformował, że obecnie trwają ostatnie prace związane z rozbiórką nawierzchni oraz równolegle trwają prace z projektantem. "Równolegle pracujemy nad wybraniem wykonawcy, który być może jeszcze na początku kwietnia mógłby z nami podpisać umowę" - powiedział.

Dodał, że wykonawca najprawdopodobniej będzie wybrany w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Polega to na tym - mówił Milczarczyk - że miasto wybiera pięciu potencjalnych kontrahentów miasta, z którymi negocjuje. Umowę podpiszemy z taką firmą, która spełni wszystkie postawione przez nas warunki i przedstawi najkorzystniejszą ofertę - dodał.

Milczarczyk zapewnił, że w 2016 r. będą kończone prace już przy przejezdności mostu.

Podczas sesji rady miasta pod koniec lutego wiceprezydent stolicy Jacek Wojciechowicz mówił, że władze Warszawy chciałyby przywrócić przejezdność Mostu Łazienkowskiego do końca 2015 r.

Do pożaru mostu doszło 14 lutego. Został ugaszony po 12 godzinach. Obecnie most jest wyłączony z ruchu, co powoduje utrudnienia komunikacyjne w stolicy. Uszkodzenia mosty okazały się na tyle poważne, że zdecydowano się na wymianę jego konstrukcji. (PAP)

kos/ as/