Waldemara Sochę (komitet Żorskie Porozumienie i Waldemar Socha) poparło 8 tys. 99 wyborców (52,9 proc.), Wojciecha Kałużę (komitet Żorska Samorządność) - 7 tys. 210 (47,1 proc.).

Frekwencja wyniosła 32,44 proc.

W pierwszej turze prezydenta poparło ponad 44 proc. głosujących, a jego ówczesnego zastępcę - 25 proc. Wkrótce potem Socha zwolnił Kałużę podkreślając, że utracił do niego zaufanie. (PAP)