Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Pawłów skorzystała również z ponad 2 mln zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.Będzie to trzecia, po Głodowie i Tarczynie, oczyszczalnia na terenie gminy. Dwie poprzednie przyjmują ścieki z ok. 75 proc. terenu gminy. "Dzięki wybudowaniu nowej oczyszczalni w Pawłowie będziemy mogli podłączyć nowe miejscowości i zarazem odciążyć starą oczyszczalnię w Godowie, która wymaga modernizacji" - powiedział PAP sekretarz gminy Pawłów Marek Wojtas. Oczyszczalnia w Pawłowie będzie największą oczyszczalnią w gminie i będzie obsługiwać ok. 35 proc. mieszkańców gminy. "Jest tak zaprojektowana, aby można było do niej podłączać kolejne wsie, w których planujemy wybudować kanalizację. Ze względu na pagórkowate ukształtowanie terenu przesył ścieków musi odbywać się przez przepompownię" - powiedział Wojtas. Według władz gminy przesyłanie ścieków przy użyciu energii elektrycznej nie pozostanie bez wpływu na koszty oczyszczania ścieków. "Dlatego w naszym przypadku bardziej opłacalne jest wybudowanie kilku oczyszczalni na terenie gminy, niż przepompowywanie ścieków do jednej dużej" - wyjaśnił Wojtas. Oczyszczalnia będzie pracować w nowoczesnej technologii z wydajnością 425 m3 na dobę. Ponadto w przyszłości będzie można ją rozbudować, aby pracowała w wydajności 1200 m3 na dobę. Jak dodał Wojtas, budowana jest też kanalizacja w miejscowości Bukówka, w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego Wióry. Obie inwestycje zostaną ukończone tak, aby ścieki z tej kanalizacji trafiły już do nowej oczyszczalni w Pawłowie - dodał.Budowa oczyszczalni będzie kosztować 5 mln 727 tys. zł. Inwestycja ma być oddana do użytku w październiku 2013 roku.Pawłów to gmina rolnicza, położona w północno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Jej powierzchnia wynosi blisko 14 tys. ha; zamieszkuje ją ok. 15 tys. osób. (PAP)kps/ pad/