Pieniądze z budżetu obywatelskiego mogą być przeznaczone na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, wiaty i otoczenie przystanków, zmiany w organizacji ruchu, poprawę bezpieczeństwa, naprawę infrastruktury i podniesienie estetyki oraz remonty miejskich obiektów użyteczności publicznej.

Jak poinformował Urząd Miasta w komunikacie, głosowanie nad budżetem obywatelskim Gdańska na 2014 rok rozpoczyna się w poniedziałek o północy i potrwa do 23 lutego do godz. 23.59. Głosowanie będzie miało formę elektroniczną za pośrednictwem internetowej strony miasta www.gdansk.pl. Osoby, które nie mają dostępu do komputera lub do internetu, mogą zgłosić się do jednego z 11 punktów do głosowania, m.in. w budynkach urzędu miasta przy ulicach: Partyzantów, Nowe Ogrody i Wilanowskiej oraz w wybranych szkołach.

Dzielnice i złożone z ich terenu projekty zostały podzielone na sześć okręgów i na każdy z nich przypada po 1,5 mln zł. Najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy okręgu drugiego obejmującego Śródmieście, Chełm, Ujeścisko i Łostowice. Najmniej wniosków wpłynęło z okręgu piątego obejmującego Zaspę i Przymorze.

Można oddać po jednym głosie na maksymalnie pięć projektów z dowolnego okręgu. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Gdańska, którzy 4 listopada 2013 r. ukończyli 16 lat i byli zameldowani na pobyt stały lub czasowy lub wpisani do gdańskiego rejestru wyborców. Uprawnionych do głosowania jest ponad 375 tys. osób.

Propozycje do pilotażowego budżetu obywatelskiego gdańszczanie mogli zgłaszać w listopadzie ub. roku. Jak poinformował w ub. poniedziałek na konferencji pełnomocnik prezydenta miasta Gdańska ds. inicjatyw i konsultacji społecznych Piotr Kowalczuk, wpłynęło 417 projektów, wartych prawie 90 mln zł.

Po formalnej weryfikacji do konkursu zakwalifikowano 308 projektów o wartości 68,5 mln zł. Maksymalna wysokość kwoty na konkretny projekt wynosi 500 tys. zł. (PAP)