Jak poinformowało PAP biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, o przyznaniu funduszy zdecydował w środę zarząd województwa.

Na konkurs z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach świętokrzyskiego RPO wpłynęło 29 projektów, z których 13 odrzucono ze względów formalnych. Z pozostałej grupy jeden projekt nie spełniał kryteriów merytorycznych, a kolejny został wycofany przez wnioskodawcę.

Unijne pieniądze - 97,4 mln zł - na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej, a także budowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków, trafią do gmin: Miedziana Góra, Koprzywnica, Stąporków, Klimontów, Łoniów, Radoszyce, Sędziszów, Chmielnik, Bodzentyn, Solec Zdrój, Suchedniów (dwa projekty), Samborzec i Sobków.

Najwięcej dofinansowania - 22 mln zł - otrzyma gm. Koprzywnica na przedsięwzięcie o wartości ponad 34 mln zł. Dotacja w wysokości 15,8 mln zł trafi do gminy Sędziszów, która zbuduje oczyszczalnię i będzie realizowała II etap budowy kanalizacji w Sędziszowie. Z kolei gmina Łoniów dzięki 12,1 mln dofinansowania wybuduję kanalizację i wodociąg w samym Łoniowie oraz sieć kanalizacyjną w miejscowościach: Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare i Świniary Nowe.

Wartość wszystkich inwestycji, które utrzymają unijne wsparcie, przekracza 147,5 mln zł. (PAP)