Inicjatorem przedsięwzięcia jest stowarzyszenie "Projekt Świętokrzyskie", a wśród współorganizatorów jest regionalny samorząd.

Jak podkreślano w piątek w Kielcach podczas konferencji prasowej zapowiadającej inicjatywę, jej celem jest uaktywnienie dorosłych osób z niepełnosprawnościami, głównie mieszkających w małych miejscowościach. "Chodzi o to, aby odnaleźć tych ludzi nie tylko w dużych miastach, ale w całym województwie, i poprzez możliwość uczestnictwa w aktywności sportowej, jeszcze raz przywrócić ich do życia, dać im możliwość zaistnienia, szansę zwracania na siebie uwagi i jednocześnie pokazać, że naprawdę bardzo dużo potrafią" – argumentował prezes stowarzyszenia, poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Wenta.

Impreza, w które będzie mogło uczestniczyć ponad tysiąc osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, ma się odbyć 15 września na stadionie lekkoatletycznym w Kielcach. Mają ją poprzedzić podobne przedsięwzięcia organizowane lokalnie we współpracy z gminami i powiatami. Kielecki "Paragedon" w założeniu ma się stać cyklicznym wydarzeniem.

Uczestnicy imprezy będą mogli wziąć udział m.in. w aktywnościach lekkoatletycznych, grach zespołowych oraz w zajęciach rekreacyjnych, takich jak np. spacery nordic walking.

Będą mogli także skorzystać z bezpłatnych porad terapeutycznych, dietetycznych i rehabilitacyjnych. Uczestniczący w konferencji, poruszający się na wózku Tomasz Gustaw podkreślał, że punkty konsultacyjne mogą pomóc we wzajemnym kontakcie osób, borykających się z podobnymi dysfunkcjami. Impreza ma też służyć integracji osób zdrowych i tych z niepełnosprawnościami - zaplanowano wspólny piknik.

W dniu "Paragedonu" w całym regionie ma być prowadzona akcja charytatywna zmierzająca do stworzenia wojewódzkiego funduszu stypendialnego na rzecz osób z niepełnosprawnościami, który miałby wspierać rozwój ich talentów.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas podkreślił, że w przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami jest działanie lokalne. "Stąd apeluję do swoich kolegów w samorządach lokalnych, abyśmy tworzyli kulturę, która będzie sprzyjała aktywizacji sportowej osób niepełnosprawnych. Na razie tylko dorosłych, ale nie wykluczamy że z czasem to działanie programowe rozciągniemy także na młodzież" – dodał marszałek. (PAP)