W środę władze województwa podpisały porozumienia o współdziałaniu w ramach świętokrzyskiego Sytemu Informacji Przestrzennej z 13 powiatami oraz 102 gminami regionu, na mocy którego jednostki samorządowe zobowiązały się do udostępniania i aktualizowania danych prezentowanych w systemie.

Według zastępcy dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Sztokfisza, witryna jest adresowana „zarówno do wszystkich, którzy potrzebują jakichkolwiek informacji geoprzestrzennych dotyczących województwa – zaczynając od obywateli, turystów, geodetów, przedsiębiorców, jak i potencjalnych inwestorów, którzy chcieliby na terenie województwa rozpocząć swoje przedsięwzięcia” - powiedział w środę PAP.

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego gromadzi dane w formie wizualizacji jak i opisów w postaci różnorodnych map i baz danych. Jego zawartość obejmuje wszystkie zasoby Wojewódzkiego Ośrodka Geodezji i Kartografii, z Regionalną Mapą Numeryczną Województwa Świętokrzyskiego, która jest podstawą działania systemu. W bazie znajdują się też dane z powiatowych ośrodków geodezji.

Dane dostępne są na stronie internetowej http://sip.e-swietokrzyskie.pl/. Użytkownicy mogą przeglądać na niej m.in. mapy tematyczne dotyczące ewidencji ludności, planowania przestrzennego, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska oraz geodezji. Jak poinformował urząd, „wdrażane są kolejne moduły obejmujące fundusze unijne, inwestycje samorządowe, ekologię, turystykę, zabytki, aktywność zawodową i działalność socjalną oraz transport, komunikację i działalność społeczną”.

Jeden z modułów systemu przeznaczony jest m.in. dla potencjalnych inwestorów. „Będzie on na bieżąco aktualizowany przez gminy. Chodzi o to, by informacje o zmianach statusów tych terenów były aktualne np. w przypadku ich sprzedaży, tak aby już zajęte tereny nie figurowały w bazie” – powiedział Sztokfisz.

System umożliwia także zamieszczenie przez gminy rejestrów, które do tej pory istniały często wyłącznie w formie papierowej, takich jak np. ewidencja zabytków czy obiektów sportowych. Jak wyjaśnił Sztokfisz, „te informacje trafiają bezpośrednio do systemu, jak i zostają zobrazowane przestrzennie na mapie, stając się dostępnymi dla wszystkich”.

System Informacji Przestrzennej do tej pory kosztował niecałe 20 mln zł, jednak jego całkowitą wartość szacuje się na 25 mln zł. 85 proc. tej kwoty to dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Jak wyjaśnił Sztokfisz, „całość składa się z centralnego zasobu, który jest w województwie i który jest dodatkowo podłączony do zasobów w 13 powiatach oraz w mieście Kielce, które ma inny system, ale również współpracuje” – zaznaczył. Jego zdaniem to sukces, że do projektu udało się zaangażować wszystkie gminy i powiaty województwa.

Według zapowiedzi Urzędu Marszałkowskiego, system będzie stale rozbudowywany. (PAP)