Śląska Karta Usług Publicznych to projekt organizatora komunikacji miejskiej w aglomeracji katowickiej - Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP). Obok Związku w różnym zakresie w projekcie ŚKUP uczestniczą samorządy miast regionu.

Karta będzie służyła jako elektroniczny bilet komunikacji miejskiej KZK GOP, a także jako metoda płatności za parkowanie czy inne usługi publiczne. Jak przekazali w czwartek przedstawiciele związku, właśnie zakończył się odbiór trzeciego z czterech etapów przedsięwzięcia. Oznacza to, że gotowa i przetestowana jest większość urządzeń systemu karty – działa też system rozliczeń. Ostatni etap to m.in. oprogramowanie umożliwiające korzystanie z konkretnych funkcjonalności.

Na razie w funkcjonujących 83 automatach ŚKUP (możliwe ma być tam m.in. kupowanie i doładowywanie kart) sprzedawane są papierowe bilety jednorazowe. Oprócz nich karta ma być kolportowana przez 40 nowych punktów obsługi klienta, 6 punktów obsługi pasażera (już istnieją), portal internetowy klienta oraz sieć 800 punktów sprzedaży (przetarg na prowadzenie 400 z nich wygrał Kolporter, kolejny przetarg wyłoni operatora pozostałych 400).

Już wcześniej w 1,2 tys. autobusów i tramwajów jeżdżących na zlecenie KZK GOP zamontowano oprzyrządowanie (komputery, kasowniki, nadajniki i kable). Działa m.in. 20 punktów zbierania danych oraz systemy lokalizacji pojazdów i rozliczeń pieniężnych, 2 centra przetwarzania danych (podstawowe i zapasowe). Gotowe są też parkomaty w Katowicach i Piekarach Śląskich (o terminie ich uruchomienia zdecydują miasta).

„Od czwartego kwartału tego roku Śląska Karta Usług Publicznych będzie działała w zakresie biletów abonamentowych. W pełni karta powinna działać od pierwszego kwartału przyszłego roku” - zadeklarował przewodniczący KZK GOP Roman Urbańczyk.

Wiceprzewodniczący KZK Marek Kopel dodał, że system ma być gotowy do obsługi kart 15 lipca. Wówczas rozdystrybuowana zostanie ich niewielka liczba (rzędu np. 1-3 tys.), ruszą m.in. punkty obsługi klienta, uruchomiona zostanie obsługa kart przez automaty, a także wybrane funkcjonalności samej ŚKUP. „Musimy upewnić się, że system potrafi to przyjąć i obsłużyć” - zaznaczył Kopel.

KZK GOP wskazuje, że ma czas na zakończenie projektu do 30 września br. Wtedy powinna być gotowa cała jego zaplanowana w projekcie infrastruktura (która niezależnie od uruchomienia systemu będzie mogła być rozbudowywana), ruszy też już bez ograniczeń dystrybucja samych kart. Część funkcjonalności ŚKUP (np. obsługa przejazdów jednorazowych) może zacząć działać później.

Umowę na dostarczenie i wdrożenie Śląskiej Karty Usług Publicznych podpisano z konsorcjum Asseco Poland i BRE Banku (obecnie mBanku) 9 stycznia 2012 r. Pierwszy etap prac miał zostać wykonany do 9 maja 2012 r., czyli w ciągu 4 miesięcy od zawarcia umowy; drugi - w 8 miesięcy, trzeci - w 12 miesięcy, a ostatni - w 16 miesięcy. Pierwotnie Karta miała zacząć funkcjonować wiosną 2013 r.

Urząd marszałkowski woj. śląskiego, który zarządza środkami unijnymi m.in. na ten projekt, aneksował terminy jego zakończenia. Za niedotrzymanie terminów poszczególnych etapów projektu KZK GOP naliczył już wykonawcy kary – prawie 5 mln zł za dwa pierwsze etapy i 15,9 mln zł za trzeci etap. Obecnie trwa rozpatrywanie odwołania wykonawcy ws. ostatniej kary.

Pierwotnie szacowana wartość projektu ŚKUP to 189,6 mln zł (wdrożenie systemu i utrzymanie go przez 65 miesięcy). Dofinansowaniem z UE objęte jest samo wdrożenie systemu (szacunkowo 149,3 mln zł). Przewidziana kwota unijnego wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2007-2013 to 97,8 mln zł. Według KZK GOP ostateczny koszt może być nieco niższy od tych wartości.(PAP)