Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument pozyskiwania środków unijnych, który umożliwia realizowanie wspólnych przedsięwzięć w oparciu o partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego, miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie. Mechanizm stymuluje współpracę gmin - dzięki porozumieniu samorządów możliwe jest efektywniejsze wydatkowanie środków, realizowanie większych inwestycji oraz wykorzystanie atutów regionu.

Porozumienie określające zasady współpracy Warszawy oraz 27 okolicznych gmin w ramach ZIT zostało podpisane na początku tygodnia. Instrument jest częścią Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Unijne środki, jakie zostaną przekazane na realizację zadań, będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (141,1 mln euro) oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (23,7 mln euro). Samorządy zadeklarowały uzupełnienie tych sum środkami z własnych budżetów. Wkład własny gmin wyniesie łącznie przynajmniej 35 mln euro.

Najwięcej pieniędzy (prawie 84 mln euro) samorządy zamierzają zainwestować w rozbudowę infrastruktury rowerowej oraz systemu parkingów przesiadkowych (P+R). Pozostałe środki przeznaczone będą na wsparcie młodych przedsiębiorstw, promocję gospodarczą metropolii oraz na rozwój elektronicznych usług publicznych w urzędach, placówkach edukacyjnych, kulturalnych oraz służby zdrowia.

Założenia przyjęte przez gminy wymagają akceptacji mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego; później będzie musiało je zatwierdzić Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to mechanizm zaproponowany po raz pierwszy przez Komisję Europejską w aktach prawnych dotyczących perspektywy finansowej 2014-2020. W lipcu 2013 roku ówczesna minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła dokument, który określa podstawowe założenia i warunki wprowadzania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. (PAP)