Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa wałbrzyskiego magistratu Anna Żabska, zadaniem spółki będzie m.in. przygotowanie harmonogramów odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane i ulegające biodegradacji oraz wyposażenie miasta w 220 punktów selektywnej zbiórki odpadów.

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej zaznaczył, że zwycięska oferta okazała się nieco niższa od prognozowanej w budżecie miasta. "Nie będą konieczne żadne podwyżki w opłacie śmieciowej, która wynosi 12 zł w trybie segregowanym i jest jedną z najniższych w regionie" – dodał.

Zwycięzca przetargu będzie także zobowiązany do przeprowadzenia dwukrotnie w ciągu roku akcji odbierania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon - raz w tym roku i dwa razy w 2014 r. Dodatkowo w okresie poświątecznym Alba zorganizuje w 2014 r. odbiór choinek od właścicieli nieruchomości.

"Firma będzie również zgłaszała gminie informacje na temat właścicieli nieruchomości, którzy nie prowadzą selektywnego zbierania odpadów” – dodała rzeczniczka.

Do przetargu na wywóz śmieci w Wałbrzychu wpłynęły dwie oferty. Przetarg został rozstrzygnięty na początku maja i wygrała go firma Alba, której oferta była o ponad 9,5 mln zł tańsza od konkurencyjnej, złożonej przez firmę Veolia.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi ma ruszyć od lipca 2013 r. Według nowych przepisów odpowiedzialność za gospodarkę odpadami - organizację ich odbioru od mieszkańców i utylizację - ponosi gmina. Dotychczas to właściciele nieruchomości decydowali, który przedsiębiorca odbierał od nich śmieci. W myśl nowych przepisów wybór takiej spółki należy do gminy.