Jak wyjaśnił podczas konferencji prasowej marszałek Struzik, od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące odbioru odpadów. Odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów oraz ich odbieranie od mieszkańców przejmą gminy. Już teraz władze samorządowe powinny przygotować się do tej zmiany.

W ustawie przyjęto bowiem, że przed 1 stycznia 2013 r. rady gmin muszą przyjąć odpowiednie uchwały, określające stawki za wywóz śmieci od mieszkańców. Za odpady posegregowane opłata ma być niższa.

"Opłaty mogą być naliczane według liczby mieszkańców, powierzchni lokali lub zużycia wody w metrach sześciennych. Sadzę, że ten ostatni sposób przyjmie się w Warszawie, zaś opłaty od osoby stosowane będą w małych gminach" - powiedział PAP Dyrektor Departamentu Środowiska Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, Andrzej Daniluk.

Dodał, że nowe przepisy wchodzące w życie od 2013 r. definitywnie zakończą składowanie na wysypiskach niesegregowanych odpadów. "Od 2013 na składowiska może trafiać tylko frakcja podstawowa biologicznie ustabilizowana, czyli to, co nie nadaje się do odzyskiwania" - wyjaśnił dyrektor.

Zadaniem gmin będzie też zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów w celu odzyskania surowców wtórnych oraz odpadów ulegających biodegradacji.

Aby pomóc samorządom mazowieckim w spełnieniu nowych zadań, Urząd Marszałkowski w Warszawie przygotował cykl bezpłatnych szkoleń, w czasie których przedstawiciele gmin będą mogli wspólnie przeanalizować nowe przepisy dotyczące zbierania i recyklingu śmieci, szukać rozwiązań oraz wymienić się doświadczeniami.

Jednym z elementów akcji informacyjnej mazowieckiego UM będzie cykl szkoleń dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z nowymi regulacjami prawa. Ich uczestnicy otrzymają poradnik "Gospodarka odpadami w kontekście nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach".

Marszałek przyznał, że gminy mają wątpliwości jak działać, skoro do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek o zbadanie zgodności wspomnianej ustawy z konstytucją RP.

Zdaniem marszałka, gminy powinny być przygotowane do wdrożenia przepisów ustawy, bo nie wiadomo kiedy i jaka będzie decyzja Trybunału oraz czy i kiedy zmienią się zakwestionowane przepisy.

Grażyna Grzegorska z biura rzecznika prasowego Trybunału Konstytucyjnego poinformowała PAP, że wniosek związku Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpłynął do Trybunału w kwietniu br.

Pracodawcy RP wnieśli o zbadanie zgodności kilkudziesięciu punktów w tym m.in. art. 6d, nakładającego na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów oraz art. 6e stanowiący, że spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady komunalne na zlecenie gminy, jeśli wygrają przetarg.(PAP)

adma/ mki/ mow/