To budżet mieszkańców Szczecina - podkreślał prezydent Szczecina Piotr Krzystek przedstawiając dziennikarzom projekt budżetu. "Wiele środowisk złożyło swoje propozycje, które zostały uwzględnione w projekcie. Będziemy realizować około 500 zadań, z czego większość wskazali szczecinianie" - dodał Krzystek.

Podstawowym zadaniem budżetu jest utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań - podkreślają władze Szczecina.

Projekt budżetu miasta na 2017 r. zakłada dochody na poziomie 2,1 mld zł, a wydatki: 2,4 mld zł.

Według szacunków dochody bieżące ukształtują się na poziomie 2,01 mld zł. Najwyższe dochody, bo na poziomie 544 mln zł to udział w PIT i CIT, kolejne 417 mln zł to subwencje. Dochody majątkowe miasta to 86 mln zł, z czego największa część to środki unijne w wysokości 51 mln zł oraz dochody z majątku o wartości 29 mln zł.

Wydatki bieżące planowane są na 1,8 mld zł, z czego największa część to wydatki na edukację 608 mln zł i 430 mln zł na pomoc społeczną. Wysokie nakłady na edukację wynikają m.in. z konieczności realizacji reformy oświatowej - podkreśla miasto. Wydatki majątkowe natomiast sięgną 507 mln zł.

Największą inwestycją w przyszłorocznym budżecie jest warta blisko 26 mln zł termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Kolejne to m.in. przebudowa kilku ulic (łącznie 20 mln zł), przebudowa Mostu Cłowego (19 mln zł), przebudowa nabrzeża Starówka (blisko 19 mln zł) i poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych (17 mln zł).

Agencja Fitch w lipcu br. potwierdziła długoterminowe ratingi międzynarodowe Szczecina w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB+ - podało miasto.

Od wtorku realizację budżetu miasta można śledzić na stronie www.budzet.szczecin.pl. Strona pokazuje informacje dotyczące miejskich finansów, które na bieżąco będą aktualizowane. Można zapoznać się tam m.in. z projektem budżetu, wnioskami budżetowymi czy planowanymi inwestycjami. (PAP)