Program "Innowacyjna Warszawa 2020" powstał, by stworzyć jak najlepsze warunki działania dla małych i średnich firm. Adresowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw, instytucji z otoczenia biznesu, instytutów badawczych, instytucji kształtujących przyszłe kadry, osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej oraz dzieci i młodzieży.

Jak powiedział PAP zastępca prezydent miasta Michał Olszewski program trafi pod obrady rady Warszawy najpewniej 17 lub 31 maja.

Celem programu jest m.in. usprawnienie przepływu nowych technologii między sektorem nauki a biznesem, wzmacnianie powiązań gospodarczych między firmami, wspierania podmiotów tworzących fundamenty gospodarki opartej na wiedzy, wspieranie firm promujących markę miasta oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców. Cele te mają być realizowane w ramach trzech filarów: wzrost znaczenia sektora badawczo-rozwojowego, obszar powiązań gospodarczych między firmami i poprawa ogólnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

"To będzie współpraca w ramach tzw. złotego trójkąta: wiedza-władza-biznes" - scharakteryzowała projekt Gronkiewicz-Waltz.

Projekt programu "Innowacyjna Warszawa 2020" jest rezultatem współpracy w ramach Rady ds. Polityki Innowacji, która działa przy prezydencie Warszawy. W jej skład wchodzą przedstawiciele ratusza i samorządu województwa mazowieckiego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz warszawskich uczelni wyższych i jednostek badawczych. W piątek skład rady został poszerzony o przedstawicieli stołecznego biznesu i Urzędu Patentowego. Członkiem rady został także europoseł Rafał Trzaskowski.

"Cieszy mnie, że udaje nam się dobrze współpracować ze środowiskiem badawczo-naukowym. Wierzę, że wsparcie merytoryczne, jakie otrzymamy również od przedstawicieli stołecznego biznesu pomoże nam lepiej dopasować nasze działania do rzeczywistych potrzeb rynku. Program Innowacyjna Warszawa 2020 jest dla nas świetną podstawą do dalszego dialogu" - powiedziała Gronkiewicz-Waltz.

Jak dodała, ma nadzieję, iż dzięki nowej radzie miasto będzie mogło też lepiej "uszczknąć" z przyszłego budżetu unijnego. Zaznaczyła, że innowacyjność może być istotnym kryterium w rozdzielaniu unijnych funduszy. (PAP)

akuc/ bos/ ura/