Za udzieleniem absolutorium głosowało 21 radnych, siedmiu było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Przeciwko udzieleniu absolutorium byli radni klubu PiS. Zarzucali prezydentowi m.in. niewykonanie lub opóźnienia w realizacji wielu zaplanowanych inwestycji. Przewodniczący tego klubu Sylwester Tułajew powiedział, że wykonanie budżetu w 2013 r. w części dochodowej jest "najgorsze od trzech lat” – za rok 2013 jest to ponad 89 proc., a w poprzednich latach było to 94 proc. w 2012 r. i 96 proc. w 2011 r.

"Ten nadmierny optymizm, to, że winduje się dochody do niebotycznych granic, jest po prostu fikcją, jest nierealne. Te dochody były fikcyjnie założone" - powiedział.

Podczas dyskusji radni z klubów PO i Wspólny Lublin wyrażali uznanie dla prezydenta za realizowanie licznych inwestycji w mieście – m.in. zbudowanie nowej szkoły, nowego basenu oraz modernizację wielu dróg i szkół. Podkreślali zaangażowanie prezydenta w prowadzenie polityki partycypacyjnej - z większym udziałem mieszkańców w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych - a także w działania na rzecz wsparcia rodzin i osób starszych.

"Realizacja budżetu w 2013 r. ze względu na stagnację gospodarczą w Polsce wymagała dużych umiejętności, trudu i determinacji. (...) To jeszcze jest, ale można już powiedzieć, że była bardzo dobra kadencja, którą skutecznie zmieniamy Lublin, podnosimy jakość życia mieszkańców i zmniejszamy dystans w rozwoju dzielący nas od innych regionów w Polsce" – powiedział przewodniczący klubu PO Wojciech Krakowski.

Żuk ocenił, że budżet roku 2013 r. był dla Lublina "trudny, ale dobry, bo inwestycyjny, tworzący fundamenty pod rozwój miasta". "Mamy pewną ciągłość działań inwestycyjnych, które budują dom pod nazwą Lublin. Osiągamy satysfakcjonujące efekty, ale długa droga przed nami i mamy świadomość, że musimy w następnej kadencji utrzymać to tempo inwestowania" - podkreślił.

 

Prezydent miasta powiedział też, że łącznie w mijającej kadencji samorządu w Lublinie zainwestowanych będzie 2,2 mld zł, z czego 1,5 mld zł to środki europejskie. Zaznaczył, że miasto pozyskało też ok. 100 mln dotacji z budżetu państwa.

Dochody budżetu miasta w 2013 r. zostały zrealizowane w kwocie prawie 1,8 mld zł, co stanowi 89,2 proc. planowanych, natomiast wydatki przekroczyły 1,8 mld zł i stanowią 88,5 proc. planowanych na ten rok wydatków.

Mimo niepełnego wykonania zamierzonych dochodów w roku 2013 ogółem dochody miasta były o 254 mln zł wyższe niż w roku 2012, co daje wzrost o ok. 16,5 proc. Wzrosły też wydatki miasta - w 2013 r. były wyższe niż w 2012 r. o 225 mln, tj. 13,7 proc.

Miasto pozyskało w roku 2013 r. ponad 354 mln zł środków europejskich, co stanowi blisko jedną piątą dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem 2012 poziom otrzymanych przez Lublin pieniędzy unijnych w 2013 r. wzrósł o 227 proc.

 

Największe inwestycje w mieście w 2013 r. dotyczyły budowy i modernizacji dróg i ulic oraz transportu miejskiego – łącznie na te cele wydano ponad 351 mln zł, w tym ponad 159 mln zł na budowę drogi dojazdowej do budowanej obwodnicy Lublina, a 95 mln na system transportu miejskiego, w tym zakup nowych autobusów i trolejbusów.

Ponad 90 mln zł pochłonęły inwestycje związane z bazą sportową i rekreacyjną, m.in. 64 mln zł wydano na budowę stadionu, ponad 8 mln zł - na basen, 6 mln - na zespół krytych pływalni. 15,7 mln zł wydano na renowację zabytkowego zespołu klasztornego, w którym mieści się Centrum Kultury. Ponad 9 mln zł pochłonęła budowa nowej szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin.

 

Zadłużenie Lublina w roku 2013 wyniosło 54,99 proc. i nie przekracza ustawowego limitu 60 proc.(PAP)