We wtorek samorządowcy wznowili pierwszą sesję Zgromadzenia metropolii, przerwaną przed dwoma tygodniami po tym, gdy nie udało się wybrać przewodniczącego Zgromadzenia. Krupa, który był jedynym kandydatem, nie uzyskał wówczas tzw. podwójnej większości głosów, czyli poparcia zarówno większości delegatów gmin, jak i większości reprezentowanej przez nich ludności zamieszkałej na obszarze metropolii.

We wtorek, po toczących się w ciągu minionych dwóch tygodni nieformalnych uzgodnieniach samorządowców, prezydent Katowic nie miał już problemów z uzyskaniem wymaganej większości - w tajnym głosowaniu poparło go 39 delegatów, nikt nie był przeciw, a przedstawiciele dwóch gmin wstrzymali się od głosu. Spełniony został także wymóg dotyczący liczby ludności, reprezentowanej przez samorządowców głosujących za Krupą.

Podczas głosowania dwa tygodnie wcześniej prezydent Katowic zyskał poparcie 22 delegatów, przeciw było 5, a wstrzymało się 14, co wówczas nie wystarczyło do wyboru.

Marcin Krupa, który będzie przewodniczył Zgromadzeniu metropolii, jest prezydentem Katowic od 2014 r., wcześniej przez cztery lata był wiceprezydentem miasta. W latach 2006-2010 był katowickim radnym z ugrupowania ówczesnego prezydenta Piotra Uszoka. Jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, doktorem z dziedziny budowy i eksploatacji maszyn. Jest też ekspertem ds. oceny projektów unijnych w ramach RPO woj. śląskiego, sędzią sportów samochodowych oraz biegłym skarbowym środków transportu samochodowego. Interesuje się nowymi technologiami.

Głosowanie nad wyborem przewodniczącego Zgromadzenia metropolii było pierwszym merytorycznym punktem wtorkowej sesji. W jej programie jest też przyjęcie projektu statutu metropolii (do zaopiniowania przez rząd) oraz projektu budżetu na 2017 r. i prognozy finansowej do 2020 r. Zaplanowano również wybór zarządu metropolii. Według nieoficjalnych informacji, po ostatnich uzgodnieniach politycznych, najbardziej prawdopodobnym kandydatem na przewodniczącego zarządu jest obecny członek zarządu woj. śląskiego Kazimierz Karolczak.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zacznie działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkałych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Ma zajmować się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym. Powstanie takiej struktury, która ułatwi funkcjonowanie tej silnie zurbanizowanej części kraju, od lat postulowali samorządowcy i eksperci. (PAP)