Informację o złożonej skardze potwierdziła PAP w środę Regionalna Izba Obrachunkowa. Zgodnie z przepisami, to za jej pośrednictwem, po załączeniu odpowiedzi na skargę, akta sprawy trafią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Rada Miasta nie udzieliła absolutorium prezydentowi Białegostoku Tadeuszowi Truskolaskiemu 30 czerwca, głosami większościowego klubu radnych PiS. Główne zarzuty to brak realizacji części zaplanowanych w budżecie inwestycji miejskich, a także wzrost i nieściągalność należności na rzecz miasta.

Badając tę uchwałę w trybie nadzoru nad działalnością finansową samorządów kolegium RIO, stosunkiem głosów sześć do czterech uznało, że wszystkie elementy procedury zostały zachowane i nie znalazło podstaw do "zarzucenia radnym istotnego naruszenia prawa, uprawniających do stwierdzenia nieważności uchwały".

Już wtedy prezydent Truskolaski zapowiadał zaskarżenie rozstrzygnięcia nadzorczego RIO do sądu administracyjnego. Wcześniej jednak prawnicy magistratu skierowali do Izby tzw. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wywołanego jej działaniem, ale w październiku uznała ona, że z przyczyn formalnych nie może zmienić swojej uchwały.

Prezydent Truskolaski chce, by sprawę zbadał sąd administracyjny. Argumentuje, że RIO nie stwierdziła nieważności uchwały absolutoryjnej, chociaż - jak mówił Truskolaski dziennikarzom kilka tygodni temu - nie potwierdziła żadnego zarzutu radnych dotyczącego realizacji budżetu.

"Nie ma w tym uzasadnieniu (uchwały RIO - PAP) ani jednego zarzutu merytorycznego w stosunku do prezydenta. Ja go nie znalazłem (...) Zgadzam się z uzasadnieniem, ale nie zgadzam się z sentencją" - mówił wtedy dziennikarzom Truskolaski.

Radni nie udzieli prezydentowi Truskolaskiemu absolutorium również za 2014 rok. Wówczas jednak RIO, w trybie nadzoru, uznało taką uchwałę za nieważną.

Nieudzielenie absolutorium może skutkować ogłoszeniem referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta przed upływem kadencji. Na razie politycy PiS nie mówią jednoznacznie, czy z takim wnioskiem zamierzają wystąpić. (PAP)

rof/ as/