Kandydaturę Bożeny Szczypiór zarekomendowała wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba.

Bożena Szczypiór pełniła funkcje m.in. zastępcy wójta w gminie Smyków (Świętokrzyskie) oraz burmistrza Kazimierzy Wielkiej (Świętokrzyskie). Jest absolwentką Politechniki Radomskiej oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka wojewody świętokrzyskiego Agata Wojda, Bożena Szczypiór będzie pełnić funkcję wójta i rady gminy Piekoszów do czasu wyznaczenia nowych wyborów.

22 sierpnia wojewoda wystąpiła z prośbą do premiera o wyznaczenie terminu wyborów. Premier od daty uprawomocnienia się referendum ma na to 90 dni. Nowe wybory do rady gminy powinny być przeprowadzone do 17 listopada, prawo nie dopuszcza głosowania w czasie krótszym niż rok przed upływem kadencji samorządu. Jeśli chodzi o wybory na wójta nie zarządza się ich, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż sześć miesięcy.

W referendum, które odbyło się 11 sierpnia, mieszkańcy Piekoszowa zdecydowaną większością głosów opowiedzieli się za odwołaniem rady gminy i wójta.

Wójt gminy Tadeusz D. od 16 kwietnia przebywa w areszcie. Prokuratura postawiła mu 10 zarzutów, głównie korupcyjnych. Gmina Piekoszów jest zadłużona na ok. 35 mln zł. Wprowadzono plan oszczędnościowy, zakładający m.in. zwolnienia w urzędzie gminy i jednostkach podległych, wyłączanie ulicznych lamp po północy oraz zmniejszenie dofinansowania przewozów komunikacji miejskiej.

Gminę Piekoszów, sąsiadującą od zachodu z Kielcami, zamieszkuje ok. 15 tys. osób.