Jak poinformował rzecznik prasowy marszałka województwa podkarpackiego Tomasz Leyko, do dofinansowania w ramach konkursu wybranych zostało 14 projektów.

„Konkurs był ogłoszony na projekty parasolowe; oznacza to, że gmina jest wnioskodawcą i przez minimum 5 lat właścicielem instalacji OZE, które montowane są w gospodarstwach domowych u mieszkańców. Mieszkańcy wnoszą do projektu wkład finansowy, ale później korzystają z instalacji nieodpłatnie” – wyjaśnił rzecznik.

Dofinansowanie nie mogło być przeznaczone na instalowanie OZE na budynkach samorządowych, urzędach czy w większych firmach. Jak dodał Leyko, dla takich wnioskodawców zorganizowany został odrębny konkurs, w którym trwa obecnie ocena formalna projektów.

Projekty, które zostały zgłoszone w ramach konkursu dotyczyły zróżnicowanych mikroźródeł OZE. Urząd marszałkowski nie zalecał określonego źródła lub rodzaju instalacji. Dlatego wśród instalacji, które zostaną zamontowane są kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła oraz kotły na biomasę.

Rzecznik dodał, że w ramach naboru wpłynęło w sumie 69 wniosków, a potrzebna kwota do dofinansowanie wynosiła prawie 570 mln zł. Większość ze zgłoszonych wniosków opiewała na dofinansowanie zbliżone do maksymalnego, czyli 10 mln zł na projekt. W projektach jako wnioskodawcy lub partnerzy zgłosiła się większość gmin z regionu.

Leyko podkreślił, że wszystkie projekty przeszły pozytywnie przez etap oceny formalnej. „Niestety budżet konkursu wynosił 120 mln zł, dlatego zarząd województwa dokonał wyboru 12 projektów, zgodnie z kolejnością na liście rankingowej. Jednak po dokonaniu analizy dostępnych środków wybrane zostały do dofinansowania dodatkowe dwa projekty z listy rezerwowej. Łączna kwota to prawie 136 mln zł” – zaznaczył rzecznik.

Ewentualne wolne środki, pojawiające się w efekcie np. zmian kursowych, oszczędności po przetargach przeznaczane będą na dofinansowanie kolejnych projektów z listy rezerwowej, a jest na niej 55 projektów.

Jak powiedział Leyko, ze względu na bardzo duże zainteresowanie tym konkursem zarząd województwa podjął decyzję o wystąpieniu do ministerstwa finansów o zgodę na zwiększenie kwoty w ramach RPO na ten konkurs o ok. 50 mln zł. To pozwoliłoby na wybór do dofinansowania kolejnych pięciu projektów z listy rezerwowej.

„Zarząd wystąpił również z inicjatywą przesunięcia środków w ramach RPO na łączną kwotę ok. 180 mln zł. Kwestia ta została już uzgodniona z Ministerstwem Rozwoju i wstępnie skonsultowana z Komisją Europejską. Jednakże konieczne jest w tym przypadku uzyskanie formalnej zgody ze strony Komisji w procedurze renegocjacji całego RPO. To złożona procedura, która wymaga czasu” – powiedział Leyko.

W ramach 14 wybranych do dofinansowania projektów instalacje OZE zostaną zamontowane w 10,6 tys. gospodarstw domowych.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro. Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski.

(PAP)