Jak wynika z podjętej w czwartek jednogłośnie uchwały opolskich radnych, największa część przekazanej dotacji (blisko 3,4 mln zł) to środki na zapłacenie tzw. janosikowego, które Dobrzeń Wielki musi wpłacić do budżetu państwa w przyszłym roku.

Ponadto pomoc finansowa od samorządu Opola dla Dobrzenia Wielkiego będzie przeznaczona na zadania oświatowe, kulturalne, sportowe i inwestycyjne tej gminy. Wydatki bieżące pochłoną 9,2 mln zł, a ponad 708 tys. zł to wydatki majątkowe - dotacja na budowę drogi łączącej Dobrzeń Wielki i Chróścice.

Mechanizm pomocy finansowej kierowanej przez jedną gminę do innych został ujęty m.in. w ustawie o samorządzie gminnym. Wymaga podjęcia stosownej uchwały przez donatora (w tym przypadku radę miejską Opola) oraz zawarcia umowy dotacji celowej między gminami. Dotacja, przeznaczona na konkretne, opisane w umowie, cele, będzie podlegać rozliczeniu. Wysokość dotacji jest efektem ustaleń finansowych pomiędzy samorządami.

W opolskiej dotacji dla Dobrzenia Wielkiego mieszczą się m.in. środki na działanie miejscowych szkół: liceum (ponad 2,3 mln zł), technikum i szkoły zawodowej (ponad 1,2 mln zł), gimnazjum (prawie 0,5 mln zł), a także pieniądze dla instytucji kultury (ponad 1,2 mln zł) oraz zadania z zakresu kultury fizycznej (0,5 mln zł).

Pomoc dla gminy Dąbrowa (1,8 mln zł) będzie przeznaczona na sfinansowanie części bieżących wydatków na działalność pięciu publicznych przedszkoli.

Deklarację wsparcia finansowego dla sąsiednich gmin prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski złożył w połowie lipca tego roku, gdy opolscy samorządowcy oczekiwali na pozytywną decyzję rządu w sprawie powiększenia Opola. Środki dla Dobrzenia Wielkiego i Dąbrowy, rekompensujące gminom wpływy utracone z powodu zmiany granic, to jeden z elementów kontraktu społecznego, który władze Opola na początku tego roku obiecały mieszkańcom przyłączanych do miasta terenów.

W wyniku powiększenia Opola, od 1 stycznia 2017 r. w granicach miasta znajdzie się 12 sołectw lub ich części położonych dotychczas w czterech sąsiednich gminach. Jednym ze skutków tej zmiany była potrzeba przygotowania propozycji nowych nazw ulic, tam gdzie powtarzały się one w Opolu i na przyłączanych do miasta terenach. W przyłączanych sołectwach nazwę zmieni 157 ulic, z czego w 86 przypadkach nowe nazwy zaproponowała społeczność lokalna. W Opolu nowe nazwy zyska 12 ulic, a dwie, które nie są drogami publicznymi, pozostaną odtąd bez nazwy.

Już wcześniej samorząd Opola zadeklarował zwolnienie z opłat należnych gminie nowych mieszkańców miasta, którzy będą musieli wymienić prawa jazdy, dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne samochodów. Procedury wymiany tych dokumentów będą obowiązywały nowych mieszkańców Opola mieszkających przy ulicach, których nazwy ulegną zmianie.

Samorząd Opola zapewnił także, że nowi mieszkańcy Opola po przyłączeniu do miasta nie zapłacą wyższego niż dotąd podatku od nieruchomości - stawki tego podatku na tym terenie będą równe stawce, jaka obowiązuje w gminie Dobrzeń Wielki. Ujednolicone zostaną też stawki śmieciowe.

We wrześniu opolski magistrat zainaugurował kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców sołectw, które od przyszłego roku będą należały do Opola. Uruchomiono m.in. infolinię. Większość informacji można znaleźć także na stronie internetowej www.opolenowe.pl.

Na mocy przyjętego przez rząd w lipcu rozporządzenia, od 1 stycznia 2017 r. powierzchnia Opola powiększy się o 52 km kw. - do 149 km kw. Dzięki powiększeniu granic liczba opolan wzrośnie o niecałe 10 tys., do ok. 128 tys. osób. Do Opola wcielona zostanie znaczna część gminy Dobrzeń Wielki - sołectwa: Czarnowąsy, Borki, Świerkle oraz Krzanowice, części Dobrzenia Małego oraz części Brzezia. Ponadto w skład Opola wejdą też sołectwa Chmielowice i Żerkowice z gminy Komprachcice, sołectwo Winów z gminy Prószków, a także sołectwa Sławice, Wrzoski oraz część Karczowa z gminy Dąbrowa.

Przeciwko powiększeniu powierzchni Opola od miesięcy protestują samorządowcy i część mieszkańców podopolskich gmin. (PAP)