W tym tygodniu kielecki ratusz podpisał umowę na przeprowadzenie prac budowlanych obejmujących przebudowę i rozbudowę miejscowego schroniska dla zwierząt. Łączny koszt inwestycji wyniesie ok. 3,7 mln zł.

Obecnie schronisko posiada 104 boksy dla psów oraz 25 dla kotów. Po remoncie liczba ta nie ulegnie zmianie, poprawią się natomiast warunki dla zwierząt.

Planowane jest zbudowanie nowego budynku z kwarantanną dla zwierząt oraz doprowadzenie kanalizacji sanitarnej do schroniska. "Ośrodek przejdzie także całkowitą modernizację, zagospodarowana zostanie również dodatkowa powierzchnia tylko dla kotów" – tłumaczyła PAP kierownik Referatu Zarządzania Zielenią Miejską w kieleckim Urzędzie Miasta Grażyna Ziętal.

Wymienione zostaną również wszystkie kojce dla psów zlokalizowane za budynkiem administracyjnym. Planowana jest także część rekreacyjna, ale z uwagi na ograniczony budżet, jej wykonanie zostało odłożone w czasie.

Rozbudowa schroniska rozłożona jest na trzy lata, do lipca 2019 roku. Ośrodek w tym czasie ma funkcjonować w sposób umożliwiający prowadzenie prac modernizacyjnych. W schronisku będzie mogło przebywać do 150 czworonogów. Obecnie w placówce znajduje się 110 psów i 48 kotów.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach od 2013 r. prowadzone jest przez Stowarzyszenie "Arka Nadziei". Przetarg na prowadzenie placówki co kilka lat organizuje kielecki ratusz. (PAP)