Dzięki unijnym funduszom w drugiej połowie 2018 r. w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie wdrożone zostaną nowoczesne e-usługi medyczne, które przede wszystkim mają ułatwić kontakt pacjenta z placówką i skrócić czas oczekiwania m.in. na wyniki badań i diagnozę.

W urzędzie marszałkowskim umowy podpisali: beneficjenci oraz członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

"Pacjent z domu będzie mógł się zapisać na wizytę, zasięgnąć konsultacji i uzyskać wyniki badań. Założenia są takie, żeby jak najbardziej ułatwić pacjentowi kontakty z naszymi lekarzami i naszą jednostką oraz ograniczyć konieczność przyjazdu do Instytutu, ponieważ większość naszych pacjentów to schorowane osoby, które mają problem z poruszaniem się" - mówiła dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie Beata Lichocka.

E-usługi mają też usprawnić współpracę instytutu z innymi placówkami medycznymi. Instytut chce, aby poprzez specjalną e-platformę lekarze z całej Polski mogli kontaktować się z ich specjalistami - dodała Lichocka.

Całkowita wartość projektu "Rozwój e-usług w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii" to ponad 8 mln zł; przyznane dofinansowanie to 6 mln 424 tys. zł.

Drugim beneficjentem unijnego dofinansowania, z którym podpisano we wtorek umowę jest gmina Warka. Trafi do niej ponad 700 tys. zł, które zostaną przeznaczone na ochronę siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków występujących na terenie gminy oraz na obszarach Natura 2000 i Obszarze Chronionego Krajobrazu "Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki".

Dzięki unijnym funduszom powstaną ścieżki turystyczne, kładka i dwa podesty, z których będzie można obserwować przyrodę. Poza tym teren dziewięciu tysięcy metrów kwadratowych zostanie obsadzony roślinnością, co ma poprawić ochronę cennych siedlisk i blisko 30 gatunków ptaków pod ochroną, m.in. zimorodka i gąsiorka.

"Dzięki temu projektowi, który uda się zrealizować w przyszłym roku, czyli ochronie bioróżnorodności - siedlisk ptaków i roślin w obszarze Natury 2000 nad brzegiem Pilicy - ochronimy swoje najcenniejsze przyrodniczo tereny" - powiedział burmistrz Warki Dariusz Gizka.

W ramach projektu planowana jest również kampania edukacyjna oraz wybudowanie specjalnych tablic i wiaty informacyjnej. Całkowita wartość projektu to 957 tys. zł; dofinansowanie ze środków UE wyniesie 701 tys. zł.

Wsparcie zarówno dla Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, jak i dla gminy Warka pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Mazowsze w tej perspektywie ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia. Maksymalne dofinansowanie projektu to 80 proc. jego wartości. Na 2016 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 2,5 mld zł. (PAP)