Spotkanie zorganizowało MG we współpracy z MON oraz europejskim oddziałem Korpusu Inżynieryjnego Wojsk Lądowych USA (USACE), Agencją Obrony Przeciwrakietowej (MDA), Dowództwem Sił Stanów Zjednoczonych w Europie (EUCOM) oraz Marynarką Wojenną Stanów Zjednoczonych. Ze strony polskiej wzięło w nim udział ok. 80 osób.

Przetargi na dostawy sprzętu i infrastruktury wojskowej oraz usług dla amerykańskiego personelu wojskowego będą prowadzone na podstawie umowy o statusie amerykańskich wojsk w Polsce (SOFA), zawartej między rządami Polski i USA. W trakcie konferencji przedstawiono warunki udziału w przetargach, które wkrótce będą ogłaszane w związku z budową amerykańskiej bazy wojskowej na terytorium RP.

KE: więcej unijnych wykonawców w amerykańskich zamówieniach publicznych! >>

Porozumienie o statusie amerykańskich wojsk w Polsce reguluje zasady pobytu amerykańskiego personelu wojskowego przebywającego w Polsce stale lub rotacyjnie. SOFA obowiązuje np. stały pododdział lotniczy, który przygotowuje okresowe pobyty amerykańskich załóg samolotów. Umowa będzie miała także zastosowanie wobec personelu planowanej w Polsce bazy amerykańskiego systemu przeciwrakietowego.

Około 2018 roku w Redzikowie ma zacząć działać baza amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej, mającego zapewnić ochronę terytorium USA, amerykańskich wojsk w Europie, a także państw sojuszniczych przed pociskami balistycznymi. (PAP)