Budżet obywatelski (partycypacyjny) to forma zwiększenia udziału i wpływu mieszkańców na wydatki miasta - obywatele decydują na co wydać kwoty wydzielone z lokalnych budżetów. Łącznie, do rozdysponowania przez mieszkańców w 18 stołecznych dzielnicach jest ponad 25,6 mln zł.

Do budżetu partycypacyjnego może zgłosić się każdy, kto mieszka w stolicy. Wymaga to wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej www.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz zebrania podpisów 15 osób popierających realizację projektu. Trzeba też sporządzić szacunkowy kosztorys inwestycji.

Własne pomysły mogą składać również niepełnoletni - potrzebna jest jedynie zgoda rodzica lub opiekuna.

Gotowy projekt składa się osobiście we właściwym urzędzie dzielnicy lub przesyła listownie. Zgłoszenia przyjmowane są też drogą elektroniczną - wystarczy zeskanować dokumenty i wysłać na adres e-mail swojego urzędu dzielnicowego.

Dotychczas mieszkańcy Warszawy zgłosili ponad 1019 pomysłów na lokalne inwestycje. Najwięcej pomysłów zgłoszono na Mokotowie; najmniej aktywni są mieszkańcy Wesołej.

Zgłoszone projekty dotyczą przede wszystkim budowy infrastruktury komunikacyjnej, placów zabaw dla dzieci i wybiegów dla psów. Wśród zgłoszeń dużo jest też propozycji rewitalizacji skwerów i terenów zielonych oraz organizacji zajęć edukacyjno–sportowych dla dzieci i seniorów.

PO 10 marca w dzielnicach odbędzie się weryfikacja oraz opiniowanie zgłoszonych przedsięwzięć, a w maju osoby, które zgłosiły swoje projekty, wybiorą spośród wszystkich zgłoszeń w swoim rejonie 50 najciekawszych.

Po preselekcji finałowa grupa projektów trafi pod głosowanie. Odbędzie się ono pod koniec czerwca - będzie możliwe drogą elektroniczną, listownie oraz w punktach stacjonarnych. Wybór najlepszych pomysłów poprzedzą publiczne debaty. Głosy będzie można oddać na maksymalnie pięć przedsięwzięć w ramach dowolnie wybranego rejonu w Warszawie.

Lista zwycięskich projektów będzie znana w lipcu, jednak ich realizacja nastąpi dopiero w 2015 roku.

Kwoty zarezerwowane na projekty obywateli stanowią od 0,5 proc. do ponad 1 proc. budżetów dzielnicowych. Największe środki mają do rozdysponowania Ursynów, Śródmieście oraz Mokotów. Niektóre z dzielnic zostały podzielone dodatkowo na mniejsze rejony, co ma wspomagać ich równomierny rozwój oraz zapobiegać sytuacjom, w których wyjątkowo zmobilizowani mieszkańcy jednego osiedla zdominują głosowanie w całej dzielnicy. (PAP)