Pod Deklaracją Bioregionów podpisali się przedstawiciele województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego i wielkopolskiego. W dwudniowym Kongresie, któremu patronuje Urząd Marszałkowski w Łodzi i Komisja Europejska, bierze udział blisko 400 ekspertów z całego świata.

"Biogospodarka to nowy sposób wykorzystania zasobów naturalnych; to sposób na przemienienie ich w miejsca pracy i technologie otwierające nas na przyszłość. Kongres Bigospodarki jest ważnym wydarzeniem, ponieważ tworzymy na nim zupełnie nowy rodzaj współdziałania i budowania zrównoważonej gospodarki, która w tej chwili jest kluczem do zrównoważenia całego naszego systemu ekonomicznego i dobrego rozwoju społeczeństwa oraz rynku pracy” - podkreślił szef Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej John Bell na konferencji prasowej.

Deklaracja wskazuje, że biogospodarka musi być budowana na poziomie małych zrównoważonych gmin, wiosek i miasteczek tzw. biocommunities. Zdaniem jej sygnatariuszy, nowa Polityka Spójności – prowadzona po 2020 roku - powinna uwzględniać rozwój takich "biospołeczności" jako kluczowego elementu rewitalizacji terenów wiejskich, ochrony środowiska naturalnego, łagodzenia zmian klimatu i budowy lokalnych przemysłów opartych o cyrkularną biogospodarkę. Uznano też, że regiony Centralnej i Wschodniej Europy powinny aktywnie współpracować w zakresie projektów z zewnętrznym finansowaniem.

"To bardzo zdecydowany ruch i przesłanie ze strony polskich województw, które pokazują społeczności międzynarodowej, że w dziedzinie rozwoju biogospodarki potrzebujemy nie tylko deklaracji, ale konkretnych planów i działań" - zaznaczył przewodniczący Komitetu Regionów UE Markku Markkula.

Markkula dodał, że Komitet Regionów jest organem liczącym ponad 700 członków, ale nie stanowi jedynie ciała ulokowanego "gdzieś daleko w Brukseli, które ocenia, pokazuje czy wydaje dyspozycje".

"My jednoczymy ludzi na poziomie regionalnym; na poziomie województw, powiatów i gmin w Polsce. To my pozwalamy samorządowcom spotkać się, by ustalić konkretne działania i plany – bo stąd, z poziomu samorządowego, bierze się prawdziwa siła Europy i stąd wychodzą wielkie zmiany” - wyjaśnił.

Łódzka Deklaracja Regionów będzie prezentowana za dwa tygodnie podczas Konferencji Biogospodarki w Bratysławie, organizowanej przez Prezydencję Słowacką oraz na European Innovation Summit, odbywającym się w Parlamencie Europejskim pod koniec listopada.

"Parterstwo ośmiu polskich regionów otwiera szansę na włączenie się do tej +nowej religii europejskiej+ jaką jest zrównoważony rozwój oparty na wykorzystaniu zasobow biologicznych z zastosowaniem nowoczesnych technologii i dorobku naukowego, w którym pojawia się biotechnologia, odzyskiwanie surowców w cyrkularnej gospodarce, gdzie olbrzymie znaczenie odgrywa farmacja i medycyna, a produkcja łączy się z ochroną środowiska" - podkreślił marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień.

Wyjaśnił też, że sygnatariusze będą wymieniać się doświadczeniami, tworzyć wspólne projekty i rozwijać różne dziedziny biogospodarki, sięgając po środki z UE.

W czasie Kongresu zawiązane zostanie Forum Bioregionów Europy Centralnej i Wschodniej z udziałem polskich województw rozwijających biogospodarkę oraz zaprzyjaźnionych regionów z Ukrainy – Winnica i Czerniowce. Jego pierwszą inicjatywą będzie podpisanie listu intencyjnego z Bio-Based Industrial Joint Undertaking – europejskim programem badawczym o budżecie 3,7 mld euro.

Jak zaznaczył Bell, kwota ta przeznaczona jest na programy związane z biogospodarką i ze zrównoważonym rozwojem. "Mówimy tu o stworzeniu zupełnie nowej drogi rozwoju gospodarek na poziomie lokalnym; mam na myśli rozwój inteligentnych specjalizacji regionów" - sprecyzował.

Dzięki finansowaniu BBI powstają nowe biomateriały, technologie recyklingu i unieszkodliwiania odpadów, nowe technologie produkcji i przechowywanai żywności, małe rolnicze biorafinerie, służące utylizacji odpadów biologicznych czy instalacje do pozyskiwania zielonej energii.

Jednym z celów Kongresu jest przybliżenie przedsiębiorcom, producentom rolnym, przetwórcom, naukowcom i samorządowcom możliwości pozyskiwania wsparcia UE z programu Horyzont 2020. To prawie 80 mld euro na badania i rozwój technologii – nie tylko z zakresu biogospodarki. (PAP)