Jak podkreślają samorządowcy w swoim piśmie, część działań PiS dążących do centralizacji wielu spraw publicznych jest podejmowanych w oparciu o fałszywe diagnozy oraz z zamiarem osiągnięcia doraźnych celów politycznych, wbrew wynikającej z Konstytucji RP zasadzie decentralizacji władz publicznych oraz zasadzie pomocniczości.

Zdaniem organizacji samorządowych, taka sytuacja stanowi to zagrożenie dla tych praw i swobód obywatelskich, które powinny być realizowane jak najbliżej mieszkańców, z ich bezpośrednim udziałem. Podkreślają również, że obecne działania osłabiają pozycję społeczności lokalnych i regionalnych, odbierając ich organom przedstawicielskim zadania i kompetencje na rzecz administracji centralnej.

W związku z powyższymi obawami, samorządowcy w liście skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy poprosili o spotkanie. Dotyczyć ma ono przestrzegania przez władzę ustawodawczą zasad gwarantowanych w Konstytucji oraz objętych gwarancjami EKSL.

zmp.poznan.pl

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami