"Chcemy, by po wejściu nowych przepisów o gospodarce odpadami komunalnymi nie upadła miejska spółka, która teraz zajmuje się zagospodarowaniem odpadów. Po co ludzie mają tracić pracę? Poza tym uważamy, że należy zachować choć minimalną kontrolę nad rynkiem śmieciowym, że nie należy go w całości powierzać firmie, która wygra przetarg na odbiór i zagospodarowanie śmieci" - powiedziała PAP przewodnicząca klubu radnych PO w olsztyńskiej radzie miasta Halina Ciunel.

Radni PO chcą, by miasto zamiast przetargu na odbiór i zagospodarowanie śmieci ogłosiło tylko przetarg na ich odbiór. Zagospodarowanie odpadami PO chce powierzyć istniejącej od lat miejskiej spółce, która zajmuje się zagospodarowaniem odpadów.

"Z naszych informacji wynika, że można w ten sposób postąpić, że będzie to zgodne z prawem" - powiedział PAP przewodniczący komisji gospodarki komunalnej Robert Szewczyk, radny z PO.

Rzecznik prasowa prezydenta Olsztyna Aneta Szpaderska powiedziała PAP, że żaden przetarg - ani na wywóz, ani na zagospodarowanie odpadów - nie został jeszcze przez miasto ogłoszony. Zapowiedziała, że w późniejszym terminie władze Olsztyna odniosą się do pomysłów PO, bo jak dodała, na razie ich nie znają.

Do końca kwietnia mieszkańcy Olsztyna muszą złożyć tzw. deklarację śmieciową, na podstawie której ratusz wyliczy każdej rodzinie opłatę za wywóz odpadów. Stawka śmieciowa w Olsztynie będzie naliczana od osoby i wyniesie miesięcznie 14,41 zł za śmieci nieposegregowane i 9,8 zł za śmieci posegregowane.

W Olsztynie mieszka ok. 175 tys. ludzi. Miasto podzielono na sześć stref odbioru odpadów komunalnych.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został nałożony na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. Ustawa stanowi też, iż spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na zlecenie gminy, w przypadku gdy zostały wybrane w drodze przetargu.