Do radomskiego magistratu wpłynęło blisko 300 wniosków. Składali je mieszkańcy, stowarzyszenia i organizacje. Jak poinformowała PAP rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Radomiu Katarzyna Piechota–Kaim wnioski dotyczyły w dużej mierze remontów dróg, budowy kładek nad ruchliwymi ulicami oraz ścieżek rowerowych i boisk szkolnych. Mieszkańcy Radomia chcieliby też, aby nad miejscowym zalewem wybudowano plażę oraz odkryty basen.

Pojawił się także pomysł, by w mieście powstało obserwatorium astronomiczne oraz Muzeum Historyczne Miasta Radomia i tzw. szlak społeczności żydowskiej.

Młodzi mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat, zaproponowali m.in., aby na jednym z radomskich osiedli – Ustroniu stworzyć miejsce spotkań dla młodzieży oraz wybudować skateparki.

Rzeczniczka powiedziała, że pierwszą weryfikację zgłoszonych pomysłów, m.in. pod kątem możliwości ich realizacji, przeprowadzą wydziały magistratu. Następnie trafią one do specjalnego zespołu opiniującego, w skład którego wejdą m.in. skarbnik miasta, przewodniczący miejskich klubów radnych oraz przedstawiciel Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia.

Na koniec mieszkańcy sami, w drodze głosowania, wybiorą z listy przygotowanej przez zespół opiniujący najistotniejsze inwestycje. Proces wyboru ma się zakończyć do 15 listopada, przed głosowaniem nad projektem budżetu miasta na 2014 r.

W ostatnim czasie coraz więcej miast w Polsce, np. Poznań, Sopot, Płock, Zielona Góra i Elbląg, wprowadza budżet partycypacyjny (obywatelski), który polega na konsultowaniu z mieszkańcami planowanych inwestycji i związanych z nimi wydatków.