Ponowny proces miał się rozpocząć w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Wcześniej sprawę rozpatrywał sąd rejonowy, który umorzył postępowanie. Od wyroku odwołała się prokuratura. W lutym tego roku sąd odwoławczy uchylił postanowienie sądu rejonowego i uznał, że proces powinien się toczyć przed sądem okręgowym.

We wtorek procesu nie udało się rozpocząć. Obrońca wójta Wiesława G. złożył wniosek o umorzenie postępowania. Według prawnika, gmina nie poniosła żadnych strat w związku z tą inwestycją. Dodał, że projekt został ostatecznie rozliczony, a gmina wygrała proces cywilny z byłym wykonawcą.

Podobnego rozstrzygnięcia chce oskarżyciel posiłkowy reprezentujący gminę. Według niego, gmina nie jest pokrzywdzona, a radni nie zgodzili się na złożenie wniosku o ściganie wójta.

Sąd odroczył wydanie decyzji w tej sprawie do 24 lipca. Do tego czasu chce zapoznać się z wyrokami spraw cywilnych oraz jednym z orzeczeń sądu apelacyjnego w sprawach dotyczących tej inwestycji.

Prokuratura na początku 2016 roku zarzuciła wójtowi, że jako funkcjonariusz publiczny zobowiązany przepisami do zajmowania się sprawami majątkowymi gminy, nie dopełnił swoich obowiązków, a gmina poniosła znaczną szkodę finansową.

Inwestycja miała unijną dotację w kwocie 8 mln zł i była realizowana w ramach polsko-litewskiego projektu. Chodziło o budowę 700 przydomowych oczyszczalni ścieków. Zdaniem prokuratury, wykonawca przy 470 z nich zmienił technologię ich wykonania (na tańszą), ale samorząd zapłacił pełny koszt.

Śledczy zarzucają wójtowi m.in. to, że podpisał umowę mimo braku gwarancji ubezpieczeniowej i nie zapewnił prawidłowego nadzoru inwestorskiego. A także, że wykazywał w sprawozdaniach potrzebnych do rozliczeń dofinansowania, że wykonanie robót było dobre i zgodne z dokumentacją, a - według prokuratury - wiedział o nieprawidłowościach.

Prokuratura zarzucała też wójtowi, że gmina musi zwrócić ok. 3 mln zł unijnego dofinansowania. Jednak w grudniu ubiegłego roku sprawa się wyjaśniła i projekt został rozliczony przez instytucję nim zarządzającą. Gmina potem zapłaciła swoje należności wobec wykonawców. Samorządowiec nie przyznaje się do zarzutów.

W tym samym procesie oskarżono też dwóch inspektorów nadzoru reprezentujących urząd gminy w Płaskiej oraz kierownika budowy.

To druga sprawa związana z tą gminną inwestycją, w której wójtowi Płaskiej postawiono zarzuty. Wcześniejsze dotyczyły żądania i przyjęcia łapówki od przedsiębiorcy. We wrześniu 2011 roku wójt i miejscowy przedsiębiorca, który miał być pośrednikiem w przekazaniu pieniędzy, zostali zatrzymani w czasie policyjnej akcji kontrolowanego wręczenia pieniędzy. Na tej podstawie Prokuratura Okręgowa w Łomży oskarżyła samorządowca o żądanie - w związku z pełnioną funkcją publiczną - 280 tys. zł i przyjęcie 120 tys. zł, co miało być pierwszą częścią tej łapówki.

W marcu tego roku Sąd Okręgowy w Suwałkach prawomocnie uniewinnił Wiesława G. od tych zarzutów. Zakwestionował bowiem legalność policyjnej prowokacji, a zeznania głównego świadka oskarżenia uznał za niewiarygodne. (PAP)

bur/ malk/