Szczegółowe informacje i plan z ulicami, które są objęte strefą, można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu (www.zikit.krakow.pl).

Według szacunków ZIKiT na terenie, o który poszerzona zostanie strefa parkowania, jest ok. 12 tys. miejsc parkingowych. Ustawiono tam 470 urządzeń do pobierania opłat. W nowych parkomatach będzie można zapłacić na razie wyłącznie za pomocą monet. „Za 2-3 miesiące będzie też można płacić kartami zbliżeniowymi i korzystając z Krakowskiej Karty Miejskiej" - powiedział PAP Piotr Hamarnik z ZIKiT.

Opłata za pierwszą godzinę parkowania w strefie wynosi 3 zł, za drugą - 3,5 zł, za trzecią - 4,1 zł (opłaty te obowiązują od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 20). Abonament jednodniowy kosztuje 25 zł, a miesięczny 250 zł. Mieszkający na terenie strefy płacą za abonament 10 zł miesięcznie (do tej pory takie abonamenty otrzymało ok. 8 tys. osób).

Po powiększeniu strefy płatnego parkowania przychody z tego tytułu, wynoszące obecnie ok. 24 mln zł rocznie, mają wzrosnąć do ok. 42,6 mln zł. Koszty utrzymania większej strefy wyniosą ok. 18 mln zł. (PAP)