Program jest prowadzony przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP).

Jak poinformował prezes zarządu fundacji EFRWP Marek Zagórski, maksymalna kwota pożyczki wynosi 1 mln zł. „Każda realizowana przez nas inicjatywa ma na celu polepszenie komfortu życia mieszkańców obszarów wiejskich” - dodał.

Pożyczki wyróżnia korzystne oprocentowanie, które wyliczane jest na podstawie średniej wartości wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego. Pożyczki w ramach SPP udzielane są bez prowizji i bez dodatkowych opłat.

W ramach programu gminy i powiaty mogą się ubiegać o pożyczki na budowę dróg, zaopatrzenie wsi w wodę, zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, oświatę oraz zaopatrzenie w energię z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Samorządowy Program Pożyczkowy adresowany jest do gmin i powiatów, które chcą zrealizować inwestycje infrastrukturalne na wsi i miastach do 20 tys. mieszkańców.

W obecnym roku fundusz zaplanował trzy edycje programu. Pierwsza odbyła się w kwietniu, a wsparcie finansowe wykorzystano głównie na budowę i modernizację dróg gminnych i powiatowych. Po czerwcowej edycji nabór wniosków odbędzie się jeszcze w październiku.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Działania funduszu skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach społecznych i edukacyjnych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie. (PAP)