Projekt uchwały zakłada podwyżkę stawek z 5,15 do 5,64 zł za metr sześc. wody oraz z 6,98 do 7,51 zł za odprowadzenie metr sześc. ścieków dla gospodarstw domowych od 1 lutego tego roku.

Zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na 70 dni przed planowaną podwyżką składa wniosek dotyczący nowych taryf, w tym wypadku u prezydenta miasta; rada ma 45 dni na ich zatwierdzenie.

"Jeżeli rada nie podejmie uchwały w ciągu 45 dni, taryfy sprawdzone uprzednio przez prezydenta wchodzą w życie z mocy ustawy po 70 dniach od daty złożenia wniosku przez operatora. Niezależnie od negatywnej decyzji rady nowe taryfy wejdą w Katowicach w życie od lutego" - powiedział katowicki radny Jerzy Forajter z klubu "Forum Samorządowe i Piotr Uszok", który wstrzymał się od głosu.

Stawki przedstawiła radnym spółka Katowickie Wodociągi. "Podwyżka cen wody wynika z wzrostu cen zakupu wody z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów (GPW). Jeśli chodzi o kanalizację i ścieki, to nie ukrywamy, że mamy w mieście duże inwestycje i roboty kanalizacyjne prowadzone m.in. w oparciu o fundusze unijne, a realizowane przez spółkę miejską Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna. Zawsze tego typu inwestycje powodują zwiększenie kosztów amortyzacji, stąd te koszty ścieków rosną" - powiedział Forajter.