Wyboru dokonano podczas posiedzenia inaugurującego nową kadencję Komitetu, które odbyło się w środę i czwartek w Brukseli.

„Marek Woźniak został ponownie wybrany wiceprzewodniczącym tego najważniejszego zgromadzenia reprezentującego samorządy unijne. Objął także funkcje członka Prezydium Komitetu oraz wiceprzewodniczącego grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL). Członkowie polskiej delegacji do KR po raz kolejny powierzyli marszałkowi stanowisko przewodniczącego delegacji” – poinformowała w piątek Parzyńska-Paschke.

Przewodniczącym Komitetu Regionów UE został Fin Markku Markkula z EPL. Pierwszym wiceprzewodniczącym wybrany został przedstawiciel samorządów belgijskich Karl-Heinz Lambertz, wskazany przez grupę Partii Europejskich Socjalistów.

W grudniu ub.r. Woźniak, obejmując ponownie urząd marszałka województwa wielkopolskiego, zapowiedział, że zamierza „znacząco ograniczyć swoją aktywność w Brukseli”. Miało to polegać m.in. ma nieprzyjęciu propozycji objęcia funkcji przewodniczącego Komitetu Regionów. Jak powiedział wówczas, propozycja była bardzo prestiżowa, ale niemożliwa do pogodzenia z pełnieniem funkcji marszałka województwa.

"Funkcja wiceprzewodniczącego reprezentującego Polskę jest zdecydowanie mniej obciążająca. Zachowałem sobie takie funkcje, które dają możliwość wpływu, ale nie powodują, że mam sprecyzowane obowiązki i muszę bezwzględnie stawić się (w Brukseli - PAP). Pozostawiam sobie sporą elastyczność działania. Jeszcze teraz słyszałem głosy zawodu, że nie podjąłem się pełnienia funkcji przewodniczącego, ale funkcja marszałka województwa jest jednak związana z dużym obciążeniem pracą. Obu funkcji nie da się pogodzić" - powiedział w piątek PAP Woźniak.

Komitet Regionów jest organem doradczym Komisji Europejskiej i Rady UE, reprezentującym lokalne i regionalne samorządy w Unii Europejskiej. Jego opinii zasięga również Parlament Europejski. Istnieje od 1994 roku. Został utworzony na mocy Traktatu z Maastricht. W skład Komitetu wchodzi 353 członków i tyluż zastępców z krajów Unii Europejskiej. (PAP)