Wsparciem finansowym mogą zostać objęte działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych. Zalicza się do nich między innymi przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne bądź kulturalne.

Dofinansowane mogą być również działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów czy zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne. Co ważne, zarząd województwa zdecydował, że typy projektów mogą być łączone.

Ponadto, jako dodatkowy element projektu, możliwe są: budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów, a także podstawowej infrastruktury komunalnej na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu rewitalizowanym obiektom i terenom do podstawowych usług komunalnych. Jednak w obu tych przypadkach, w wysokości nie większej niż 50 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

wartowiedziec.pl
 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami