Trzaskowski wziął udział w konferencji "Fundusz sołecki po zmianach - nowe szanse", która odbyła się w Senacie. "Celem, który nam przyświeca w ministerstwie, jest właśnie to, by decyzje były podejmowane jak najbliżej ludzi" - przekonywał. Szef MAC zaznaczył, że właśnie temu służą budżety partycypacyjne, czy fundusz sołecki. Podkreślił, że dzięki tym narzędziom obywatele mają poczucie, że są włączeni w proces podejmowania decyzji.

Trzaskowski zadeklarował, że MAC chciałoby przekazywać więcej środków wspólnotom lokalnym tak, by sami mieszkańcy przeznaczali środki na to, co uważają za istotne dla swojej społeczności. Wskazał, że do tej pory z funduszy sołeckich korzystało 55 proc. gmin. Ale - podkreślił - ta liczba rośnie i zbliża się do 70 proc.

Po to, by gminy chętniej korzystały z tego typu rozwiązań - zaznaczył minister - rząd zwiększa ilość wydatków z budżetu państwa na fundusze sołeckie i stara się uelastyczniać procedury dla tych, którzy chcą z nich skorzystać.

Ocenił, że "samorządy wyróżniają nas od wielu państw, które miały takie same szanse jak my, ale ich nie wykorzystały". "Jestem w stanie to docenić, gdy przyjeżdża do mnie wicepremier Ukrainy i mówi, że dlatego nie ma tam pełnej demokracji, bo nie podjęli oni tych odważnych decyzji co my i nie stworzyli samorządów, i dlatego ich demokracja w dużej mierze okazała się fasadową" - dodał.

Teraz - jak zaznaczył - przyszedł czas, by przekazać więcej władzy w ręce samorządów. Zapewnił, że rząd będzie wspierał współpracę między jednostkami samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych i stosował "ułatwienia i zachęty", które pomogą w łączeniu się samorządów tak, by mogły one oszczędzać pieniądze.

Według ministra, powoli zarządzanie w administracji - zarówno centralnej, jak i lokalnej - przenosi się do internetu.

Tymczasem - wskazał - 20 proc. Polaków, którzy mają dostęp do internetu, z niego nie korzysta, bo nie widzi w tym korzyści. "Wydaje im się, że służy on do zabawy, a nie do szukania pracy czy zwiększenia oddziaływania na rzeczywistość" - stwierdził. "Dlatego walka z wykluczeniem cyfrowym i inicjatywy, które edukują społeczność w zakresie korzystania z komputera czy internetu są dla nas niesłychanie istotne" - podkreślił.

Fundusz sołecki to forma budżetu partycypacyjnego, który jest wykorzystywany głównie na terenach wiejskich. Składają się na niego wyodrębnione w budżecie gminy środki, stanowiące ustandaryzowany system wsparcia inicjatyw lokalnych. Decyzja o tym, czy utworzyć fundusz sołecki pozostaje w gestii rad gmin. Obliczane na podstawie ustawy środki są przekazywane do dyspozycji poszczególnym sołectwom.

Środki z funduszu sołeckiego są przeznaczane na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot części wydatków wykonanych w ramach tego funduszu. Przyjęta przez Sejm w lutym ustawa o funduszu sołeckim zwiększa o 10 proc. - czyli do poziomu 20, 30 i 40 proc. - wysokość zwrotu z budżetu państwa wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego (wcześniej wydatki wykonane w ramach funduszu podlegały zwrotowi w 10, 20 i 30 proc.).

Nowe przepisy mają umożliwić realizację wspólnych przedsięwzięć przez sołectwa z terenu danej gminy. Każde z sołectw ma uchwalać oddzielnie wniosek dotyczący wspólnego przedsięwzięcia. Umożliwi to kumulowanie środków funduszu na realizację większych inwestycji. (PAP)