Zadania na liście priorytetowej dot. sieci dróg wojewódzkich zaplanowane na lata 2014-20 opiewają na 384,5 mln zł.

Plan inwestycyjny Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Zielonej Górze (podlega urzędowi marszałkowskiemu) przedstawiono w poniedziałek na wyjazdowej sesji sejmiku woj. lubuskiego w Gorzowie Wlkp.

Jak poinformował PAP rzecznik Zarządu Woj. Lubuskiego Michał Iwanowski, w porównaniu z poprzednią perspektywą finansową region zamierza wydać na modernizację i rozbudowę podległej mu sieci dróg o 45 mln zł więcej niż miało to miejsce w latach 2007-13.

„W przypadku wszystkich zaplanowanych na najbliższe siedem lat inwestycji drogowych zakładamy, że poziom ich dofinansowania z funduszy unijnych w ramach RPO Lubuskie 2020 wyniesie 85 proc. Pozostałą część będzie stanowił wkład własny z budżetów regionu. Plan podstawowy opiewa na 384,5 mln zł, ale może być zacznie wyższy, gdyż opracowano listę rezerwową, na której znalazło się kilkadziesiąt innych projektów” - powiedziała PAP marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Marszałek wyjaśniła, że realizacja zadań z listy rezerwowej będzie uzależniona od faktycznych wydatków na zadania priorytetowe, które mogą być niższe niż szacunki, a także efektów starań o środki zewnętrzne z funduszy centralnych.

Na liście podstawowej (tzw. inwestycji priorytetowych) największą inwestycją jest budowa nowego mostu przez Odrę w Milsku (planowane oddanie w 2019 r.) w ciągu drogi woj. nr 282. Koszt zadania oszacowano na ok. 110 mln zł. Budowa nowej przeprawy przez Wartę w Skwierzynie, która zastąpi istniejący most, to koszt rzędu 22,5 mln zł. Inwestycja ma zakończyć się w 2017 r.

ZDW planuje do 2017 r. zakończyć trwającą już budowę obwodnicy Drezdenka. Koszt drugiego etapu prac wyniesie 21 mln zł. Obwodnice Rzepina, Kosieczyna i Chlastawy będą kosztowały łącznie 24 mln zł. Mają być gotowe odpowiednio w 2017 i 2019 r. Pozostałe zadania dotyczą modernizacji i rozbudowy wielu odcinków dróg wojewódzkich.

W zależności od posiadanych środków, 48,5 mln zł może trafić na rozbudowę sieci komunikacyjnej (dróg) w rejonie planowanego kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin-Brody, którego budowę planuje PGE. Nie ma jednak jeszcze sprecyzowanego terminu rozpoczęcia inwestycji mającej na celu wykorzystanie bogatych złóż węgla brunatnego zalegających w tej części woj. lubuskiego. (PAP)