Przygotowanie strategii i stworzenie makroregionu - według samorządowców - ma na celu wykorzystanie potencjału obu województw dla zwiększenia dynamiki ich rozwoju oraz wzmocnienia pozycji w stosunku do innych regionów w kraju i w UE.

W przygotowaniu strategii uczestniczą uczelnie z obu regionów, m.in. Uniwersytet Łódzki i Szkoła Główna Handlowa, zespoły z biur planowania regionalnego, a także przedstawiciele samorządów i administracji z obu województw.

"Jesteśmy skazani na współpracę, tworzenie silnego podmiotu do polityki makroregionalnej w wymiarze europejskim jest niezbędne. Jest tyle rzeczy, które nas łączą, że nie sposób planować rozwoju oddzielnie" - powiedział w piątek dziennikarzom w Łodzi marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik. Jak podkreślił, 40 proc. polskiego PKB tworzy się w centralnej Polsce, podobnie jest z potencjałem naukowo-badawczym Warszawy i Łodzi.

Marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień podkreślił, że strategia ma być "mapą drogową" dla projektów, działań, inwestowania, wykorzystania funduszy unijnych w latach 2014-20 - tak, żeby ten makroregion stał się konkurencyjnym obszarem na mapie Polski i Europy.

Marszałkowie wśród wspólnych projektów i wyzwań wymieniają lobbowanie za jak najszybszą budową Kolei Dużych Prędkości, która połączyłaby m.in. stolice obu regionów, tworzenie klastrów np. nowoczesnych technologii czy też owocowo-warzywnego, który skupia producentów z pogranicza obu województw oraz współpracę uczelni.

Formalna współpraca między tymi regionami zainaugurowana została w lipcu 2012 r. porozumieniem podpisanym w pałacu w Nieborowie przez marszałków obu województw. Zakłada ono m.in. współpracę w transporcie i logistyce, energetyce, w zakresie przemysłów kreatywnych, w produkcji i przetwórstwie warzyw i owoców, współpracę w zakresie zaawansowanych technologii między instytucjami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami oraz rozwój turystyki.

Deklaracja o współpracy regionów znalazła się w strategii rozwoju obu województw, a strony porozumienia zobowiązały się wówczas do podjęcia działań zmierzających do utworzenia Makroregionu Polski Centralnej. Marszałkowie obu województw liczą, że uchwały intencyjne o powołaniu makroregionu sejmiki samorządów podejmą jeszcze przed wyborami.

"Jak skończy się okres prac nad RPO, a powinno to zamknąć się w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, to będziemy mogli wtedy spotkać się z wicepremier Elżbietą Bieńkowską i porozmawiać o sformalizowaniu makroregionu" - powiedział PAP marszałek woj. łódzkiego. (PAP)