"Projekt obejmuje remont dwóch kapliczek - św. Rocha i Sebastiana, stojących w Lesie Łagiewnickim w rejonie ul. Wycieczkowej. Obok drobnych napraw i poprawy zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, zaplanowaliśmy położenie nowego dachu. Dębowe dachy, który obecnie znajdują się na kapliczkach zostały położone w latach 60. XX w. i zdecydowanie wymagają wymiany. Wszystkie prace uzgodniono z wojewódzkim konserwatorem zabytków" - poinformował w piątek p.o. dyrektora Leśnictwa Miejskiego w Łodzi Jarosław Białek.

Drewniane kapliczki św. Antoniego (z końca XVII w) oraz św. Rocha i św. Sebastiana (początek XVIII w) powstały jako część kompleksu franciszkańskich kaplic, składającego się z sześciu obiektów - cztery zostały zniszczone w czasie II wojny światowej. Ich powstanie wiąże się z licznymi legendami dotyczącymi objawień św. Antoniego, który miał ukazywać się w Lesie Łagiewnickim (obecnie włączonym do obszaru miasta Łodzi) w habicie franciszkańskim - stąd obecność franciszkanów na tym terenie i późniejsze - w XVIII w. - wzniesienie przez nich istniejącego do dziś klasztoru w Łagiewnikach.

W ciągu ostatnich lat kapliczki były wielokrotnie remontowane i konserwowane. Już w XXI w. pod boazerią w kapliczce św. Antoniego odnaleziono szereg inskrypcji, pochodzących m.in. z XVIII w. W starszej kapliczce znajduje się studzienka ze źródlaną wodą - wśród pielgrzymów ma ona opinię "cudownej" - dlatego codziennie czerpie z niej wiele osób, które przyjeżdżają nawet z odległych dzielnic miasta.

Remont zabytkowych kapliczek ma kosztować 110 tys. zł i nie jest najdroższą inwestycją przewidzianą w ramach konkursu dotyczącego projektów zgłaszanych przez łódzkie jednostki pomocnicze - osiedla.

"Ten projekt może nie jest imponujący, ale dotyczy obiektów ważnych dla historii miasta, które są popularne i licznie odwiedzane przez łodzian. W konkursie na 2017 rok spośród propozycji 36 jednostek pomocniczych wybrano dziesięć inwestycji, które będą realizowane na osiedlach. Z budżetu miasta przeznaczono na nie 5,6 mln zł - zaznaczył dyrektor Biura ds. Partycypacji Grzegorz Justyński.

Najdroższymi realizacjami - za ponad milion złotych - będą przebudowy ul. Moskule na terenie Wzniesień Łódzkich i ul. Truskawkowej na osiedlu Radogoszcz. Zaplanowano też m.in. uporządkowanie terenu wokół przedszkola nr 47 na Kozinach, budowę centrum rekreacji dla mieszkańców osiedla Wielkopolska oraz budowę tężni solankowej w Parku Podolskim. Wszystkie inwestycje powinny zostać oddane do końca przyszłego roku. (PAP)

agm/ pz/