Dzięki małej obwodnicy część samochodów przejeżdżających tranzytem ominie centrum miasta, zwłaszcza ulice bp. Laubitza i Dworcową. M.in. z drogi nr 25 wiodącej z Bydgoszczy będzie można dostać się na trasę nr 15 prowadzącą do Torunia. Wzdłuż nowej ulicy są chodniki i ścieżki rowerowe.

Powstanie łącznika pozwoli na dojazd do działek inwestycyjnych w północno-wschodniej części miasta na terenie Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego. Działki będzie można zakupić lub wydzierżawić z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, z czym władze miasta wiążą nadzieje na nowe miejsca pracy. Dzięki nowej ulicy polepszył się też dojazd do licznych zakładów pracy, magazynów, stadionu, targowiska i cmentarza.

Nowo otwarta ulica jest jedną z najdłuższych ulic wybudowanych przez miasto Inowrocław w ostatnich latach. Przed rozpoczęciem inwestycji konieczny był wykup gruntów należących do wielu właścicieli. Dwie sprawy o wysokość odszkodowania za grunty jeszcze się nie zakończyły.

Władze Inowrocławia od wielu lat zabiegają o budowę dużej obwodnicy. Miały nawet obietnicę resortu infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że budowa rozpocznie się w latach 2010-2011. Jednak w Programie Dróg Krajowych początek inwestycji przesunięto na okres po 2013 r.

Według danych Urzędu Miasta w Inowrocławiu przez miasto każdej doby tranzytem przejeżdża około 25 tysięcy samochodów, z czego jedna trzecia to duże ciężarówki. Wzmożony ruch pojazdów nie tylko zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców, ale niekorzystnie oddziałuje na miejscowe uzdrowisko.