Pozyskanie działki otwiera drogę do powstania na terenie krakowskich Grzegórzek Centrum Muzyki, w którym swe siedziby znajdą: Filharmonia Krakowska im. Karola Szymanowskiego, Sinfonietta Cracovia, Capella Cracoviensis, Campus Akademii Muzycznej oraz Park Grzegórzki.

"To już pewne – Centrum Muzyki w Krakowie powstanie, a będziemy go budować razem z Miastem Kraków. Dzisiaj zostało spełnione to, co najważniejsze - pozyskaliśmy grunty i tym samym Miasto Kraków i Małopolska mają podstawową bazę do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. W pierwszym kwartale 2018 roku ogłosimy konkurs architektoniczny, a w roku 2020 chcemy rozpocząć budowę centrum" - powiedział marszałek woj. małopolskiego Jacek Krupa.

Jak dodał, w celu finansowania tego projektu powołana została Małopolska Agencja Rozwoju, która dysponuje 150 mln zł pozostałymi ze środków unijnych z poprzednich lat – z tzw. środków wygasających. "Te środki przestają teraz być środkami unijnymi, a stają się krajowymi - są zdeponowane na rachunku Banku Gospodarstwa Krajowego, którego dysponentem jest Zarząd Województwa Małopolskiego, jest to zatem rodzaj gwarancji" - dodał marszałek.

Centrum Muzyki będzie prowadzone będzie wspólnie przez Województwo Małopolskie i Gminę Miejską Kraków. Całość inwestycji, obliczanej dziś wstępnie na kwotę 250 mln zł ma tworzyć "spójną, nowoczesną pod względem architektonicznym i urbanistycznym przestrzeń", która jednocześnie ma być miejscem odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców Krakowa.

"Kraków i Małopolska ma ogromne opóźnienie w dziedzinie inwestycji kultury – jesteśmy jedyną metropolią, która nie ma gmachu swojej własnej filharmonii, a korzystamy z budynku zastępczego – z kinoteatru. Dzisiaj nie ma odwrotu od decyzji o powstaniu Centrum Muzyki, a będzie to zależało od władz przyszłej kadencji - samorządowych, miejskich i wojewódzkich" - powiedział szef Komitetu Honorowego Budowy Centrum Muzyki Kazimierz Barczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

W powstaniu Centrum Muzyki nie partycypuje już od ubiegłego roku Akademia Muzyczna, choć kiedy powstawał ten projekt - w roku 2011, planowane było jako wspólna inwestycja. "Nasze samodzielne działanie, to - ze względu na specyfikę prawną i odmienny sposób finansowania Akademii Muzycznej z budżetu centralnego - jedyne słuszne rozwiązanie. My także mamy czterohektarową działkę na Grzegórzkach, a w kwietniu 2017 roku zwróciliśmy się do ministra kultury i dziedzictwa narodowego z prośbą o przyznanie nam środków na prowadzenie tej inwestycji i czekamy na odpowiedź. Rozstrzygnęliśmy już także konkurs na koncepcję architektoniczną naszej nowej, przyszłej siedziby na Grzegórzkach" - poinformował PAP rektor Akademii Muzycznej w Krakowie prof. Stanisław Krawczyński.

Dla Kazimierza Barczyka nieuczestniczenie w tym projekcie Akademii Muzycznej to pewnego rodzaju porażka. "Dlatego walczyliśmy o 12 hektarów, aby je uzyskać na wspólny cel, obejmujący także Akademię Muzyczną w Krakowie" - podkreślił.

Podpisanie aktu zamiany nieruchomości w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie to efekt kilkumiesięcznych starań i współpracy Agencji Mienia Wojskowego, urzędu miasta i województwa małopolskiego. Do jego podpisania doszło w obecności marszałka woj. małopolskiego Jacka Krupy, prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej Pawła Kurtyki, prezesa AMW Dominika Zaremby, dyrektora Oddziału Regionalnego Przemysława Wierzby.

Agencja Mienia Wojskowego otrzymała w zamian za przekazany grunt tereny przy ul. Czerwone Maki, ul. Smoleńskiego, a także w Nowej Hucie. Przejęte nieruchomości Agencja przeznaczy na realizację ustawowych zadań związanych głównie z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych RP i będzie tam mogła m.in. wybudować mieszkania dla żołnierzy. Z uwagi na potrzeby mieszkaniowe w garnizonie Kraków i uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, do prac projektowych w tej lokalizacji Agencja przystąpi w 2018 roku.(PAP)