Jak przypomniał Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic i prezes Związku Miast Polskich, krakowskie spotkanie jest zarazem 15 kongresem tej organizacji, odbywającym się w 100-lecie jej powstania.

„O politykę miejską zabiegaliśmy jako Związek Miast Polskich od dawna, jest ona w tej chwili wpisana w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” - zaznaczył Frankiewicz. Zapowiedział, że jednym z efektów spotkania samorządowców w Krakowie będzie przyjęcie tzw. „Karty Krakowskiej”, zawierającej rekomendacje dotyczące polityki miejskiej w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym.

Jak mówił, to, co zostanie w trakcie dyskusji przepracowane w konkluzje, powinno się znaleźć w tej "Karcie Krakowskiej”.

Według niego dyskusja w trakcie dwudniowego spotkania będzie się skupiała na kilku najistotniejszych zagadnieniach, którym poświęcono obszerne panele dyskusyjne. Są to mieszkalnictwo, transport i mobilność miejska, jakość powietrza, rozwój gospodarczy, kształtowanie przestrzeni oraz rewitalizacja.

Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa i wiceprezes ZMP zwrócił uwagę, że miasta są ograniczone we władztwie i działaniach do własnych granic, ale istnieje szereg zagadnień, które wymagają relacji z sąsiednimi gminami, czyli tzw. polityka metropolitalna. Wśród wspólnych dziedzin wymienił m.in. edukację, transport, gospodarkę odpadami czy ochronę powietrza.

Podkreślił też, że miasta, szczególnie te na prawach powiatu, realizują wiele zadań zleconych przez rząd, które – według słów Majchrowskiego - „są tak nie do końca dofinansowywane”. „Jednie program 500+ jest w pełni dofinansowywany jako zadanie zlecone i rząd w pełni pokrywa koszty, natomiast wszystkie inne zadania są niedoszacowane” - ocenił prezydent Krakowa.

Jak zaznaczył wiceminister rozwoju Paweł Chorąży, uczestniczący w krakowskim spotkaniu, to właśnie resort rozwoju jest odpowiedzialny za koordynację krajowej polityki miejskiej realizowanej przez wszystkie pozostałe resorty.

„W sztandarowy dokumencie strategicznym rządu: Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju bardzo mocno położony jest akcent na rozwój społeczny i terytorialnie zrównoważony, czyli taki z którego będą korzystać wszyscy obywatele” - zaznaczył Chorąży i ocenił, że polityka miejska w polityce obecnego rządu to „polityka inteligentnie zróżnicowana, czyli taka, która dostrzega z jednej strony różne potencjały miast, z drogiej strony, akcentuje w rożny sposób problemy, które tych miast dotykają”.

„Z tej perspektywy szczególną rolę mają dla nas miasta średnie” - zaznaczył przedstawiciel MR. Dlatego – dodał wiceminister – został opracowany specjalny program dla miast średnich, tracących swoje funkcje.

I Kongres Polityki Miejskiej jest organizowany przez Związek Miast Polskich w ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Urzędem Miasta Krakowa, w partnerstwie merytorycznym z Instytutem Rozwoju Miast, Obserwatorium Polityki Miejskiej z Krakowa oraz w partnerstwie strategicznym z BGK.(PAP)