Zdaniem marszałka województwa - Wojciecha Saługi – tym co wyróżnia program spośród innych dokumentów strategicznych, jest otwartość i oddolny charakter. Jak podkreśla, "Kierunek Śląskie 3.0" to dokument pisany przez ludzi i dla ludzi. Wkrótce po ogłoszeniu startu inicjatywy włączono do niej bowiem pomysły i projekty zaproponowane przez mieszkańców regionu w trakcie procesu partycypacji społecznej.


Z ponad 130 zgłoszonych projektów wybrano ostatecznie 30 i wpisano je do dokumentu. U podstaw programu leży kompleksowy rozwój województwa. "Kierunek Śląskie 3.0" realizuje wizję prezentowaną zarówno przez władze regionu, jak i środowiska zainteresowane jego przyszłością. Marszałek zaznaczył również, że kolejny budżet województwa będzie bardziej obywatelski, co pozwoli współdecydować mieszkańcom o wykorzystaniu części środków.

(zwrp.pl)

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami