W poprzednich latach w śródmieściu Katowic m.in. wyremontowano Rynek wraz z okolicznymi ulicami, a wcześniej ul. Mariacką, na której koncentruje się rozrywkowe życie miasta (wraz z Tylną Mariacką, gdzie wzdłuż ulicy powstało kilkadziesiąt miejsc parkingowych).

Dotąd nieodnowiona pozostaje część miasta w rejonie ul. Dworcowej, przy której mieszczą się m.in. hotele i przebudowywany dziś w znacznej części zabytkowy dawny dworzec – obecnie w nowych, prywatnych rękach. Zapleczem tego planowanego nowego salonu miasta ma być ul. Mariacka Tylna.

Dla tej przestrzeni miasto w 2016 r. wybrało koncepcję przebudowy. Jesienią ub. roku zamówiło wykonanie kompleksowej dokumentacji nowego zagospodarowania przestrzeni ul. Dworcowej – w formie wyłączonego z ruchu samochodowego placu (dokumentacja powinna być gotowa około połowy br., by następnie prace przeprowadzić do połowy grudnia 2019 r.).

Również jesienią ub. roku, w osobnym przetargu, katowicki samorząd zamówił „wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych zespołu maszyn do automatycznego parkowania samochodów, budynku toalety publicznej i zagospodarowania terenu ul. Tylnej Mariackiej”. Ponieważ najtańsza złożona oferta okazała się droższa o ponad 8 mln zł od budżetu zamówienia (12,2 mln zł bez VAT), postępowanie to unieważniono.

W poprzednich latach zakładano m.in., że dla całej tej strefy miasta powstanie podziemny parking pod ul. Dworcową. Potem miasto i okoliczni przedsiębiorcy doszli do wniosku, że byłoby to zbyt duże utrudnienie. Na etapie przygotowywania koncepcji przebudowy założono jednopoziomowy lub dwupoziomowy parking przy ul. Mariackiej Tylnej.

Parking ten miał wykorzystywać przestrzeń dedykowaną kiedyś pod niemożliwą już obecnie budowę szybkiej kolei regionalnej. Chodziło o wstępnie wówczas uzgadniane z koleją poszerzenie Mariackiej Tylnej o niewykorzystywane dziś ok. 10 metrów w głąb nasypu torów kolejowych. Ostatecznie kolej jednak nie zgodziła się na rozebranie stojącego tam muru oporowego.

Dlatego, aby zmieścić w niewielkiej dotychczasowej przestrzeni ulicy znaczną liczbę miejsc parkingowych, miasto w specyfikacji przetargowej zawarło przykładowe zastosowanie urządzeń parkingowych systemu Smart Parking. W działającym na zasadzie windy paciorkowej segmencie o wymiarach 6,4 m na 5,3 m oraz wysokości 13,5 m umożliwia on zaparkowanie 12 samochodów.

Pierwszy przetarg obejmował zaprojektowanie oraz budowę strefy zaplecza parkingowego, zaplecza gospodarczego oraz publicznego (toalety miejskie), a także nowego zagospodarowania terenu (w tym przebudowę układu drogowego). Przewidywano też utworzenie wiat rowerowych i zapewnienie wejścia na planowany peron nowego przystanku kolejowego przy ul. Francuskiej i wykorzystanie elewacji zespołów parkingów jako przestrzeni graficznej.

W drugim przetargu miasto zdecydowało się wyłączyć z niego m.in. całą część drogową, a także budowę toalet i wykonanie grafik na parkingach. Miasto zamawia jedynie zaprojektowanie i wykonanie zespołu maszyn do automatycznego parkowania samochodów – według podobnych kryteriów, jak w pierwszym w przetargu.

Miasto w specyfikacji podkreśla, że urządzenia systemu Smart Parking to jedynie rozwiązanie przykładowe: wykonawca może zrealizować rozwiązanie równoważne polegające na wybudowaniu takich urządzeń parkowania wielopoziomowego, które przy wykorzystaniu przestrzeni wzdłuż muru oporowego linii kolejowej umożliwią parkowanie co najmniej 240 samochodów.

Zgodnie z zamieszczonymi w specyfikacji datami maszyny parkingowe miałyby zostać zabudowane na Mariackiej Tylnej do końca listopada 2018 r. Termin składania ofert wyznaczono na 20 lutego br. (cena jest kryterium wyboru w 60 proc; pozostałe 40 proc. to długość gwarancji). Tym razem nie podano szacowanej wartości zamówienia.

O przetargu, którego dokumentację miasto opublikowało 29 stycznia, poinformował w czwartek portal katowice24.info.(PAP)