Jak poinformowała PAP Anna Koteras, rzeczniczka KZK GOP (organizatora komunikacji publicznej w większej części konurbacji katowickiej) decyzja ta zapadła podczas wtorkowego posiedzenia zarządu związku.

Koteras wskazała, że podczas późniejszej dyskusji na forum zgromadzenia KZK GOP (tworzy je 38 przedstawicieli 29 członków związku) zdania prezydentów na temat zasadności wprowadzania bezpłatnej komunikacji w przypadku smogu okazały się podzielone.

Wskazywano m.in. że za smog w największym stopniu odpowiada niska emisja (będąca efektem spalania paliw niskiej jakości w prymitywnych, najczęściej domowych paleniskach), zwracano też uwagę na koszty takiej decyzji - przy stosunkowo niewielkim wpływie na jakość powietrza.

„Szczegółowe propozycje zasad, np. kwestia progów zapylenia, przy których rozwiązanie to byłoby wprowadzane, a także czy komunikacja byłaby bezpłatna np. dla właścicieli dowodów rejestracyjnych, przygotuje w najbliższym czasie biuro KZK GOP” - powiedziała PAP Koteras.

Od pewnego czasu prezydenci niektórych miast wchodzących w skład KZK rozważają możliwości wprowadzenia całkowicie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla swoich mieszkańców – niezależnie od zanieczyszczeń powietrza.

Z powodu bardzo złej jakości powietrza władze Rybnika wprowadziły w poniedziałek i wtorek możliwość bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej, a we wtorek i środę odwołano zajęcia w szkołach. Również prezydent Częstochowy zdecydował o darmowej komunikacji dla posiadaczy samochodów, którzy zrezygnują z poruszania się własnym autem we wtorek i środę.

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach we wtorek jakość powietrza na większości obszaru woj. śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego, a lokalnie również dwutlenku siarki - jest bardzo zła.

W aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej, w środkowej części województwa, Kotlinie Żywieckiej oraz w Częstochowie i Bielsku-Białej, mogą wystąpić przekroczenia poziomu alarmowego stężenia pyłu zawieszonego PM10, w północnej części województwa jakość powietrza jest zła.

Również w środę jakość powietrza na większości obszaru woj. śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego ma być bardzo zła.

W aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, Kotlinie Żywieckiej, lokalnie w aglomeracji górnośląskiej oraz w środkowej części województwa mogą wystąpić przekroczenia poziomu alarmowego stężenia pyłu zawieszonego PM10. Lokalnie w południowej części województwa jakość powietrza będzie zła, a w północnej części regionu jakość powietrza powinna być umiarkowana.

Podczas alarmu smogowego osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia objawiające się uczuciem bólu w klatce piersiowej, brakiem tchu, znużeniem. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, takie jak kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.(PAP)