"Uważam, że gminy, na których terenie znajdują się szczególnie cenne przyrodniczo tereny, powinny czerpać z tego korzyści poprzez rozwój turystyki" - napisał na rządowym blogu Maciej Grabowski. Dodał, że może tak się stać dzięki pieniądzom Lasów Państwowych czy funduszom ochrony środowiska.

Minister środowiska chce, by Polacy mogli korzystać z cennych zasobów przyrodniczych, w tym m.in. Puszczy Białowieskiej. Przypomniał, że Puszczę wpisano na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

W ocenie Grabowskiego na terenie Puszczy Białowieskiej powinna się rozwijać turystyka, edukacja ekologiczna i badania naukowe "w skali, na jaką ten obszar zasługuje". Według ministra cały teren Puszczy, a nie tylko jej część w obrębie parku narodowego, powinien objąć taki projekt.


Jego zdaniem budowa np. nowego ośrodka turystycznego w Hajnówce pozwoliłaby odciążyć ruch w Białowieży. "W ten sposób korzystanie z uroków natury mogłoby odbywać się przez cały rok bez nadmiernej presji na ekosystemy" - napisał Grabowski.

Pełna treść artykułu pt. Resort środowiska chce wspierać gminy sąsiadujące z rezerwatami dostępna jest w serwisie ABC Środowisko>>>